Praksis og reiseråd

I forbindelse med den gradvise åpningen av høgskolen har vi justert den opprinnelige nettsiden vi hadde i forbindelse med koronasituasjonen. Denne siden inneholder informasjon gitt i forbindelse med gjennomføring av praksis, og reiseråd for våren 2020. For ny informasjon knyttet til sommer og høsten 2020, skal den ordinære nettsiden for koronasituasjonen benyttes.

Praksis

Kunnskapsdepartementet har endret reglene for praksis i høyere utdanning etter Koronautbruddet. Nå får universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene.

Du som student vil få informasjon om hvordan din praksis blir endret når dette er ferdig avklart på din avdeling. Dette gjelder også for kommende praksisperioder. Følg med i Canvas og på e-post.

Praksis for studenter fra Avdeling for lærerutdanning

 • Barnehager og skoler er stengt. Praksisundervisning for barnehagelærer- og lærerstudenter er derfor innstilt – også i skoler- og barnehager som delvis er åpne.

Har du spørsmål knyttet til gjennomføring av praksis for studenter tilhørende Avdeling for lærerutdanning: Kontakt: korona-informasjon-LU@hiof.no

Praksis for studenter fra Avdeling for helse og velferd og Avdeling for ingeniørfag

 • Studenter i helse-, bio- og velferdsfag som er i praksis, gjennomfører praksisperioden sin, og følger de retningslinjer som praksisstedet har.

  • Studenter i risikogrupper med legeerklæring skal ikke møte til praksis.  

  • Er du syk eller har symptomer skal du være hjemme.

  • Har du omsorg for barn under 12 år kan du være hjemme.  

 • Kommende praksisperioder vil vi komme tilbake til. Følg med i Canvas og på e-post.

Har du spørsmål knyttet til gjennomføring av praksis for studenter tilhørende Avdeling for helse og velferd: Kontakt: korona-informasjon-HV@hiof.no

Har du spørsmål knyttet til gjennomføring av praksis for studenter tilhørende Avdeling for ingeniørfag (bioingeniør): Kontakt: korona-informasjon-IR@hiof.no

Om reiser

Studenter og ansatte som er på reise i utlandet (utenom Norden)

Høgskolens studenter og ansatte som er på utveksling/arbeidsreise i utlandet, anmodes om å reise hjem så raskt som mulig. HiØ vil dekke merutgiftene som dette påfører.

Internasjonale studenter som er på utveksling hos HiØ, blir anmodet om å reise hjem. De som ønsker å bli, blir fulgt opp. Internasjonal kontor ivaretar kontakten med internasjonale studenter og norske studenter på utveksling. HiØ vil dekke merutgiftene som dette påfører.

Alle studenter skal kontakte internasjonalt kontor i forbindelse med evt. hjemreise. Ansatte kontakter nærmeste leder for avklaringer om sin hjemreise.

Alle ansatte og studenter som kommer hjem fra utlandet (også Sverige og Danmark), skal i hjemmekarantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. Les mer på Folkehelseinstituttet.

Er du på reise i høyrisikoområder:

 • Følge instrukser fra lokale myndigheter
 • Vi oppfordrer alle til å følge UDs reiseråd på området, og sjekke disse ofte. Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon samt nyheter, da situasjonen raskt endrer seg.  
 • Føler du deg dårlig, ha lav terskel for å oppsøke medisinsk hjelp. Det anbefales telefonkontakt med helsepersonell før man oppsøker lege.
 • Høgskolen i Østfold har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken for både studenter og ansatte. De har et globalt nettverk av medarbeidere som daglig hjelper nordmenn i små og store kriser i utlandet. 

Ansatte og studenter som har planlagt reiser i forbindelse med jobb eller studier

 • Det skal ikke gjennomføres tjenestereiser innenlands eller til utlandet fra 10.03.20 og inntil ny beskjed blir gitt. Alle forskeropphold som er planlagt i tiden fremover avlyses/utsettes.
 • Ingen studenter skal starte sitt utvekslingsopphold fra om med 10.03.2020 og inntil ny beskjed blir gitt. Studenter som skulle ha startet sitt utvekslingsopphold senere i vår må kontakte Internasjonalt team ved HiØ for oppfølging.
 • Høgskolen i Østfold tar ikke i mot nye utvekslingsstudenter (studenter fra utlandet) fra 10.03.2020 og inntil ny beskjed blir gitt.
 • Eksterne utenlandske gjesteforskere/gjesteforelesere skal ikke komme til HiØ inntil ny beskjed blir gitt. 
 • Ansatte og studenter som har fast bosted i grenseområdene våre, vil møte begrensninger etter myndigheters beslutning om at grensen stenger. Følg med på nasjonale retningslinjer angående grensepassering. Både studier og gjennomføring av undervisning kan gjennomføres selv om du bor i grenseområdet, og du ikke kan passere grensen.

Les mer om denne beredskapsavtalen og deres nødnummer

Publisert 13. mai 2020 17:32 - Sist endret 13. mai 2020 17:32