Praksis starter opp igjen i uke 43 for studenter ved lærerutdanningen.

Det er tatt beslutning om at praksis kan starte opp igjen i uke 43 for studenter tilknyttet lærerutdanningen. Samtidig åpnes det også opp for campusbasert undervisning, og tilgang til campus fra mandag 19.10.

Kriseledelsen ved høgskolen hadde 15.10 et møte sammen med dekan Kjersti B. Jacobsen for å diskutere uke 43. . Etter nedstenging sist helg, har det vær to nye smittetilfeller tilknyttet lærerutdanningen (søndag og mandag). Begge disse har vært studenter som har vært i karantene pga andre smittetilfeller. Det har ikke vært noen nye ukjente smittetilfeller inneværende uke, og de som har vært i karantene antas å være friske.

Fra uke 43 vil det derfor være mulig å sende studenter ut i praksis, og også ha vanlig campusbasert undervisning. Studenter ved lærerutdanningen kan også komme tilbake på høgskolens campus fra mandag 19.10.20.

Studentene ved Avdeling for lærerutdanning har fått egen SMS om dette. SMS som er sendt lyder som følger:

Viktig beskjed til studenter ved Avdeling for lærerutdanningen. Fra uke 43 starter praksis opp igjen, og du kan komme tilbake på campus. Mer informasjon om neste uke skal du finne som normalt i Canvas eller i din timeplan.

Generelt om smittevern

Vi minner alle studenter og ansatte på nytt om viktigheten av å holde god avstand, også i mindre grupper. Blir grupperommene får små for gruppa du er med i, må dere heller finne bedre egnede steder for å møtes slik at dere kan holde distanse. Her må vi alle bidra til å finne gode løsninger i en vanskelig periode.

Vi henviser også til smittevernoverlegene i Halden og Fredrikstad sin påminnelse som vi har skrevet om tidligere. De ønsker å benytte anledningen til å minne om viktigheten av å holde seg hjemme ved symptomer på sykdom, også milde, og raskt teste seg dersom symptomene ikke går over i løpet av en dag. Mange, spesielt unge mennesker, har ofte få og milde symptomer også ved korona-smitte. Kun testing kan skille mellom forkjølelse, influensa og covid-19, og skal vi klare å forebygge smittespredning på studiestedet må vi alle sammen huske på raskt hjemme-hvis-syk og testing.

Les mer

Av Tore Petter Engen
Publisert 16. okt. 2020 10:44 - Sist endret 16. okt. 2020 10:48