En student smittet mandag 12. oktober

En ny student bekreftet smittet ved studiested Halden mandag 12. oktober.

Studenten som er bekreftet smittet, satt allerede i karantene på grunn av tidligere påvist smitte. Ingen andre studenter eller ansatte har blitt satt i karantene på grunn av dette smittetilfellet. For enkelte som ble satt i karantene tidligere, har karantenetiden blitt forlenget grunnet dette nye smittetilfellet. Smitten kan i dette tilfelle også spores tilbake til det pågående smitteutbruddet i Rakkestad.

Generelt om smittevern

Vi minner alle om viktigheten av å holde god avstand, også i mindre grupper. Blir grupperommene får små for gruppa du er med i, må dere heller finne bedre egnede stedes for å møtes slik at dere kan holde distanse. Her må vi alle bidra til å finne gode løsninger i en vanskelig periode.

Vi henviser også til smittevernoverlegene i Halden og Fredrikstad sin påminnelse som vi har skrevet om tidligere. De ønsker å benytte anledningen til å minne om viktigheten av å holde seg hjemme ved symptomer på sykdom, også milde, og raskt teste seg dersom symptomene ikke går over i løpet av en dag. Mange, spesielt unge mennesker, har ofte få og milde symptomer også ved korona-smitte. Kun testing kan skille mellom forkjølelse, influensa og covid-19, og skal vi klare å forebygge smittespredning på studiestedet må vi alle sammen huske på raskt hjemme-hvis-syk og testing.

Totalt er det nå 17 studenter som er smittet siden studiestart.

Les mer

Publisert 13. okt. 2020 12:18 - Sist endret 13. okt. 2020 12:18