Utsetter praksis og går over til nettbasert undervisning for Avdeling for lærerutdanning

På grunn av usikker smittesituasjon, har høgskolen besluttet at alle studenter ved Avdeling for lærerutdanning får utsatt sin praksis, samt at all campusbasert undervisning blir gjort om til digital undervisning i hele uke 42. 

Sak oppdatert 16.10.20: Studenter ved Avdeling for lærerutdanning fortsetter undervisning og praksis som planlagt fra uke 43. Utsettelse av praksis m.m. gjaldt KUN uke 42.

Høgskolen sin kriseledelse har etter samråd med smittevernoverlegen i Halden besluttet at det ikke skal være campusbasert undervisning for studenter tilknyttet Avdeling for lærerutdanning fra mandag 12. oktober til fredag 16. oktober (uke 42, dvs i en uke). All undervisning vil i denne uken bli gjort om til digital undervisning. Følg med på beskjeder som blir gitt i Canvas.

Spesielt om praksis

Praksis for studenter som skal starte dette i skoler og barnehager 12. oktober er utsatt. Studenter skal ikke møte opp ved praksisbarnehage/praksisskole førstkommende mandag. Dere vil få nærmere beskjed via Canvas hvordan dere skal forholde dere til utsatt praksis i løpet mandag 12. oktober.

Studenter ved BLU (78 studenter) som startet sin praksis i barnehager 5. oktober (Uke 41) har fått egen SMS med beskjed om hvordan de skal forholde seg til videre praksis i uke 42. Det er viktig at dere leverer skjemaet dere mottok lenke til i SMS så raskt som mulig, slik at vi vet at smittesituasjonen er trygg i god tid før praksis gjenopptas. Du skal uansett ikke møte i praksis mandag 12. oktober. Du vil i løpet av mandag få beskjed om hvordan du skal forholde deg videre til praksis i uke 42.

Oppmøte på høgskolens campus

Ingen studenter tilknyttet Avdeling for lærerutdanning skal møte fysisk på høgskolens studiesteder i uke 42. Har dere behov for bøker eller annet utstyr, ta kontakt med Servicetorget for å avtale hvordan dette kan ordnes. Alle studenter tilhørende Avdeling for lærerutdanning har fått egen SMS om å lese denne nettsiden.

Har du som student eller ansatt spørsmål til dette, skal studieleder ved ditt studieprogram kontaktes. De vil være tilgjengelig for spørsmål både lørdag 10. og søndag 11. oktober.

Gå til kontaktinformasjon med informasjon om hvilke studieprogrammer de ulike studieledere har ansvar for.

Bakgrunn

Det har i løpet av uke 40 og 41 vært flere smittetilfeller ved Avdeling for lærerutdanning som har resultert i at det nå er ca 75 studenter og 8 faglærere i karantene. Noen av smittekildene er i tillegg usikre. Enkelte av kullene ved lærerutdanningen skal fra uke 42 ut i praksis i skoler og barnehager. Høgskolen ønsker ikke at disse praksisskolene og praksisbarnehagene skal føle seg utrygge på grunn av nåværende smittesituasjon. Høgskolen velger derfor å utsette praksis for disse studentene til smittesituasjonen blir mer kontrollert.

Undervisningen for studenter til høgskolens øvrige avdelinger vil foregå som som tidligere. 

Generelt om smittevern

Vi minner alle studenter og ansatte på nytt om viktigheten av å holde god avstand, også i mindre grupper. Blir grupperommene får små for gruppa du er med i, må dere heller finne bedre egnede steder for å møtes slik at dere kan holde distanse. Her må vi alle bidra til å finne gode løsninger i en vanskelig periode.

Vi henviser også til smittevernoverlegene i Halden og Fredrikstad sin påminnelse som vi har skrevet om tidligere. De ønsker å benytte anledningen til å minne om viktigheten av å holde seg hjemme ved symptomer på sykdom, også milde, og raskt teste seg dersom symptomene ikke går over i løpet av en dag. Mange, spesielt unge mennesker, har ofte få og milde symptomer også ved korona-smitte. Kun testing kan skille mellom forkjølelse, influensa og covid-19, og skal vi klare å forebygge smittespredning på studiestedet må vi alle sammen huske på raskt hjemme-hvis-syk og testing.

Les mer

Av Tore Petter Engen
Publisert 10. okt. 2020 16:12 - Sist endret 16. okt. 2020 08:56