Møte i Høgskolestyret

Neste høgskolestyremøte avholdes ved Studiested Fredrikstad, M-111, 13.12.2018

Følgende saker skal tas opp i møtet:

Sakskart

 • 44/18 Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2019 

 • 45/18 Budsjettrammer 2019 - Høgskolen i Østfold

 • 46/18 Langtidsbudsjett 2019 - 2022 for Høgskolen i Østfold

 • 47/18 Brev fra Kunnskapsdepartementet om avsetningsnivå per utgangen av 2017

 • 48/18 Rapportering om selskapsinvesteringer for driftsåret 2017

 • 49/18 Undervisningsterminer for studieåret 2019/2020

 • 50/18 Nytt kvalitetssystem for utdanning ved HiØ

 • 51/18 Forslag til endret forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold

 • 52/18 Referat fra avdelingsstyrene

 • 53/18 Trekk av bachelorstudiet i Samfunn, språk og kultur (BSSK) fra opptaket 2019

 • 54/18 Ansettelse av studiedirektør

Eventuelt

Saksdokumentene kan som vanlig leses på de nye sidene til alle høgskolens utvalg.

Publisert 11. des. 2018 10:24 - Sist endret 11. des. 2018 10:24