Møte i Høgskolestyret

Neste høgskolestyremøte avholdes ved Studiested Fredrikstad, M-111, 12.03.2019

Følgende saker skal tas opp i møtet:

Sakskart

Vedtakssaker

  • 1/19 - Godkjenning av protokollene fra møtene i høgskolestyret 20.11.2018 og 13.12.2018
  • 2/19 - Årsmelding - saker behandlet i klagenemnda og skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold 2018
  • 3/19 - Årsrapport og regnskap for Høgskolen i Østfold 2018
  • 4/19 - Tildelingsbrev til Høgskolen i Østfold 2019
  • 5/19 - Internrevisjon 2018 - Anskaffelsesområdet
  • 6/19 - Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret
  • 7/19 - Navneendring i forbindelse med ny region
  • Eventuelt

Saksdokumentene kan som vanlig leses på sidene til alle høgskolens utvalg.

Publisert 5. mars 2019 09:22 - Sist endret 5. mars 2019 09:22