Møte i Høgskolestyret

Neste høgskolestyremøte avholdes ved Studiested Halden, VIP-rommet, tirsdag 17.12.2019.

Følgende saker skal tas opp i møtet:

Sakskart

Vedtakssaker

 • 65/19 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 21.11.2019
 • 66/19 Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2020
 • 67/19 Budsjettrammer 2020
 • 68/19 Rapportering om selskapsinvesteringer for driftsåret 2018
 • 69/19 Mandat og prosessplan for faglig omorganisering
 • 70/19 Studentombudets virksomhet i perioden 2018 -2019
 • 71/19 Søknad om akkreditering av Masterstudium i klinisk sykepleie (120 studiepoeng)
 • 72/19 Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier november 2018 - desember 2019
 • 73/19 Forslag til endring i forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold
 • 74/19 Forslag til ny forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold
 • 75/19 Undervisningsterminer for studieåret 2020/2021
 • 76/19 Referat fra avdelingsstyrene

Saksdokumentene kan som vanlig leses på sidene til alle høgskolens utvalg.

Publisert 12. des. 2019 13:27 - Sist endret 12. des. 2019 13:29