Seminar og representantskapsmøte UHR

Høgskolen i Østfold er vertskap for Universitets- og høgskolerådets årlige representantskapsmøte og seminar.

Universitets- og høgskolerådet er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner som skal fremme universiteter og høyskolers interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

UHR har 33 medlemsinstitusjoner hvorav 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler.

Selve seminaret streames.

Kart over området, inkludert parkeringsinformasjon.

Om arrangementet på UHRs hjemmesider

Les mer om UHR

Publisert 9. mai 2019 10:14 - Sist endret 23. mai 2019 11:14