Seminar og representantskapsmøte UHR

Høgskolen i Østfold er vertskap for Universitets- og høgskolerådets årlige representantskapsmøte og seminar.

Universitets- og høgskolerådet er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner som skal fremme universiteter og høyskolers interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

UHR har 33 medlemsinstitusjoner hvorav 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler.

Følg konferansen på nett

Konferansen streames live på nett.

Program

Tirsdag 28. mai 2019
10.00 Felles busstransport fra Gardermoen til Høgskolen i Østfold, Fredrikstad (påmelding)
12.00 Lunsj
13.00 Velkommen til Høgskolen i Østfold ved fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 
  Hvordan lære hele livet? Samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og universiteter og høyskoler
13.15 Velkommen til seminar ved UHRs styreleder Mari Sundli Tveit
13.20 Innledning ved statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet
13.40 Innledning ved president Arvid Moss, NHO
14.00 Innledning ved leder Ragnhild Lied, Unio
14.20 Spørsmål/debatt
15.00 Kaffepause
15.30 Innledning ved administrerende direktør Per Sørlie, Borregaard Industrier
15.45 Innledning ved fagdirektør Helge Stene Johansen, Sykehuset Østfold
16.00 Paneldebatt med Borregaard, Sykehuset Østfold og ledere fra UHRs medlemsinstitusjoner
17.00 Slutt seminar
18.00 Ferge til og omvisning i Gamlebyen
20.00 Festmiddag, Gamlebyen
Onsdag 29.mai 2019
09.30 Start representantskapsmøte
11.00 Kaffepause
11.30 Representantskapsmøtet fortsetter
11.50 Avrapportering fra UHRMOT
12.50 Presentasjon av ny norsk forskningsråd i Brussel
13.00 Slutt representantskapsmøte Enkel lunsj
13.15 Felles busstransport til Gardermoen (påmelding)

Praktisk informasjon: 

Publisert 9. mai 2019 10:14 - Sist endret 27. mai 2019 14:28