Møte i Høgskolestyret

Neste høgskolestyremøte avholdes torsdag 22.10.2020.

Møtet avholdes på Zoom. På grunn av Covid-19, vil møtet streames direkte. 

Møtet kan følges her

(krever HiØ-innlogging av sikkerhetsmessige grunner i forhold til Zoom-rom)

Sakskart

Vedtakssaker

  • 36/20 - Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 10.09.2020
  • 37/20 - Delårsregnskap for 2. tertial 2020
  • 38/20 - Aktivitetsplan og budsjettrammer 2021 - Forberedende arbeid
  • 39/20 - Utvikling av campusstrategi og campusutviklingsplaner for campus Fredrikstad og campus Halden
  • 40/20 - Undervisningsterminer for studieåret 2021/2022
  • 41/20 - Referat fra avdelingsstyrene 

Eventuelt

Saksdokumentene kan leses på sidene til alle høgskolens utvalg.

Publisert 16. okt. 2020 11:44 - Sist endret 16. okt. 2020 11:48