English version of this page

Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 2021

Et faglig møtested for mennesker som arbeider med skikkethetsvurdering og skikkethetssaker i universitets- og høgskolesektoren.

Brua i Gamlebyen

Påmeldingsfrist: 17.10.2021 kl. 08:00 - gå til påmelding

Velkommen til å melde deg på årets konferanse som har dette programmet:

Onsdag 27/10: 

Møtetid for juristnettverket og arbeidsgruppa, pluss eventuelle andre formøter 

20.00: Treffpunkt på Skybar på Quality Hotel Fredrikstad, med muligheter for mat 

Muligheter for tidlig registrering

Torsdag 28/10: 

09.00 - 09:30: Registrering

09.30 - 10.00: Velkommen v/rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

10.00 – 12.00: Tema 1: Løpende skikkethetsvurdering

 • Løpende skikkethetsvurdering, v/Kari Kildahl
 • Digital logg for løpende skikkethetsvurdering, v/ Høgskolen i Østfold

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.00:  Tema 2: Forvaltning av skikkethet

 • Ny UH-lovs betydning for skikkethetsvurdering
 • Tidsperspektiv på skikkethetssaker

14.00 - 14.15: Spørsmål i plenum

14.15 - 1430: Pause

14.30 – 15.30: 

 • Arbeidsutvalget: 4 års erfaring med særskilte skikkethetssaker, v/Jørgen Sundby
 • Et studentombuds vurdering av skikkethet og studentombudets rollet, v/ Katrine Klyve
 • Spørsmål i plenum

15.30 – 16.00: Skikkethetsvurdering: «Hvor startet vi og hvor er vi nå», v/Kari Kildahl

16.00: Noe å bite i

17.00: Frivillig utflukt - Guidet tur i Gamlebyen

20.00: Festmiddag

Fredag 29/10: 

08.00: Morgenkaffe

08.30-09.15: Forskning på utvidet veiledning, v/ Liv Berit Fagerli og Ingrid Femdal

09.15-09.30: Spørsmål

09.30-09.45: Pause

09.45 – 10.30 Tema 3: Utvidet veiledning

 • Erfaringer med og fra veiledningskorps
  • Hovedinnlegg fra Høgskolen på Vestlandet
  • Erfaringer fra veiledere, v/Høgskolen i Østfold

10.30-10.45: Spørsmål

11.00 – 11.45: Tema 4: Dobbel taushetsplikt vs. meldeplikt 

 • Innspill fra juristnettverket

11.45: Lunsj

12.30 – 13.15: Merittering, v/ Jørgen Sundby

13.15 – 13.30: Pause

13.30 – 14.30: Ytringsfrihet og etikk, v/ filosof Fredrik Andersen

14.30 – 14.35: Kort avrunding

15.07         Tog til Oslo 

15.30         Flybuss til Gardermoen 

15.55         Timesekspress Oslo  

Emneord: Nasjonal, konferanse, skikkethet
Publisert 9. aug. 2021 16:59 - Sist endret 22. sep. 2021 16:29