Prosjekt gatekunst: Tenk om det ble krig og ingen møtte opp?

I dette brobyggingsprosjektet skal flyktninger, studenter og kunstnere samarbeide om å gjøre en felles innsats for samfunnet og byen, gjennom å lage gatekunst med et betydningsfullt og viktig budskap for oss alle.

Bildet viser tittel på gatekunstprosjektet kombinert med peace-tegnet.

Dette kunstprosjektet er utføres av kunstnerne Dan Gøran Berg, Martin Raddum, Anders Messel og Are Burås, i samarbeid med flyktninger som deltar i Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn og studenter ved Høgskolen i Østfold.

Graffitien "Tenk om det ble krig og ingen møtte" har eksistert i jernbaneundergangen i Sarpsborg i 25 år. Nå skal den endelig rustes opp. De involverte kunstnerne vil lage skissen, og flyktninger og studenter fyller inn farger og kan legge inn sitt eget budskap i bokstavene. Alt arbeidet er gjøres på frivillig basis, med støtte fra lokale sponsorer.

NAV Intro Sarpsborg og Høgskolen i Østfold etablerte i 2016 Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn, hvor flyktninger og studenter ved BA i Arbeids- og velferdsfag har ukentlige mentormøter, med mål om å fremme integrering og utvikle gjensidig kulturkompetanse.

Arrangementet er en del av de nasjonale Forskningsdagene

Se hele HiØ sitt program under Forskningsdagene

Publisert 16. sep. 2021 11:30 - Sist endret 21. sep. 2021 18:07