Samfunnsutvikling på de unges premisser - NY DATO!

Kan Halden bli en foretrukken kommune å bo i, vokse opp i eller flytte til?

Innendørs klatrepark med unge mennesker, som et bilde på samfunnsutvikling

NB! Møtet er utsatt til mandag 14.mars!

 

Fredriksten Rotaryklubb inviterer til det tredje og avsluttende, åpne møtet i foredragsrekken med Coach ved Olympiatoppen Petter Thoresen med etterfølgende paneldebatt.

1. Tema: «Idrett og utdanning» v/Petter Thoresen
2. Panel: Hvordan utvikle elementer som skaper bolyst i Halden?

Panelet består av:
1. Linn Laupsa - Varaordfører
2. Knut Olav Brekklund Sæves - Kultursjef Halden Kommune
3. Paul André Solberg - Trener Olympiatoppen Øst og førsteamanuensis
4. Unn Merete Lie Jæger - Trener for Henriette Jæger
5. Erlend Falch-Pedersen - Altere AS, Halden og ansvarlig for utvikling.
Det blir rom for meningsutvekslinger.
Sentralt i vårt prosjekt er at Fredriksten Rotary vil være en inspirator og en nøytral møteplass for meningsutveksling. Det tredje og siste møtet i rekken er viet idrett og utdanning Kunne resultatet av vårt initiativ bli at vi sammen få til en satsning på UNG IDRETT, KULTUR OG UTDANNING? Vi vet at Haldens ungdom har massevis av talent. De har glød, og de ønsker å delta.

Vel møtt!

Publisert 30. nov. 2021 13:00 - Sist endret 8. des. 2021 09:01