Møte i Høgskolestyret

Neste høgskolestyremøte avholdes torsdag 20.01.2022.

Møtet kan følges her

(Zoom-webinar)

Sakskart

Vedtakssaker

 • 1/22 - Campusutviklingsplaner for Høgskolen i Østfold
 • 2/22 - Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Østfold
 • 3/22 - Søknad om akkreditering av Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng)
 • 4/22 - Søknad om akkreditering av Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 stp.)
 • 5/22 - Investeringsplan for Høgskolen i Østfold 2022-2026
 • 6/22 - Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet
 • 7/22 - Prosess for utvikling av ny strategisk plan 2023-2026 for Høgskulen i Østfold
 • 8/22 - Skikkethetsvurdering - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2021
 • 9/22 - Årsmelding - saker behandlet i klagenemnda 2021
 • 10/22 - Utsettelse av ikrafttredelse av revidert egenbetalingsforskrift
 • 11/22 - Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 20.01.2022

Eventuelt

Saksdokumentene kan leses på sidene til alle høgskolens utvalg.

Publisert 13. jan. 2022 12:08 - Sist endret 18. jan. 2022 08:57