Forskning

Kommende

Tid og sted: 28. sep. 2022 19:0020:30, Litteraturhuset i Fredrikstad

DEBATT. Forskning gjør samfunnsdebatten spennende og lærerik.  Men hva skjer når debatten stilner fordi forskerne ikke våger å forlate forskerbobla? 

Tid og sted: 29. sep. 2022 19:0020:00, Litteraturhuset i Fredrikstad

1882 ble den siste havørna i Østfold skutt ved reiret i Elingårdskogen ved Hankøsundet. Dermed forsvant den fra fylket. Denne kvelden får du fortellingen om hvordan den store rovfuglen kom tilbake 140 år senere og hva som gjøres for å bevare den.

Bildet viser logoen til tidskriftet ELLA - Education, Literature, Language - Utdanning, litteratur, språk
Tid og sted: 17. okt. 2022 11:3018. okt. 2022 13:00, Fredriksten hotell, Halden

Høgskolen i Østfolds nyoppstarta vitenskapelige tidsskriftet ELLA Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk samler disiplinorientert og didaktisk forskning innafor språkfagene. 

Tid og sted: 19. okt. 2022 10:0017:00, Hamar, Norway Inland University of Applied Sciences

Digitalization is often understood as the solution to several problems, but how does this play out in the practical technology use?

Studiestart v/Høgskolen i Østfold, Halden
Tid og sted: 27. okt. 202228. okt. 2022, Høgskolen i Østfold, campus Halden

Konferanse om SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer

Tidligere

Logo språkdagene
Tid og sted: 26. sep. 2022 09:0015:30, Høgskolen i Østfold

Fremmedspråksenteret i samarbeid med Institutt for språk, litteratur og kultur (SLIK), ved Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterer til konferanse med temaet:
Demokrati og medborgerskap i språkundervisningen/
Democracy and citizenship in the language classroom

Konferansen retter seg i første rekke mot engelsk- og fremmedspråklærere i grunn- og videregående skole og lærerutdannere, men alle interesserte er velkomne.

Bilde viser en gruppe mennesker på tur i strandkanten.
Tid og sted: 23. sep. 2022 09:0015:00, Strømtangen fyr

Aktiviteter og verksteder med Lei En Biolog, Pungtvanns- aksjonen og Elv og Hav.

Tid og sted: 22. sep. 2022 13:0015:00, Strømtangen fyr

Hvordan kan vi jobbe bedre sammen for å finne løsninger, på tvers av fagfelt og kommune- og fylkesgrenser, og med samlet fokus fra det offentlige, private og frivillige?

Illustrasjonsbilde av et såkalt "grønt bygg" med beplantning på veggene. 
Tid: 21. sep. 2022 08:0016:00

Våtere klima, mer regnvann økt fare for oversvømmelser og kjelleres som fylles av vann. Finnes det ikke noe vi kan gjøre med problemet? I anledning forskningsdagene slipper vi en ny episode av Forskningsprek som handler om altfor mye vann og hva vi kan gjøre for å redusere faren for flom.   

Tid: 21. sep. 2022 08:0009:00

Hav er tema for Forskningsdagene 2022. HiØ bidrar med ulike arrangementer. 

Tid og sted: 21. sep. 202223. sep. 2022, Strømtangen fyr

I september arrangeres forskersymposium og fyrtårnsverksted for miljø, reiseliv og innovasjon på Strømtangen Fyr.  Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2022. 

Tid og sted: 26. aug. 202227. aug. 2022, Høgskolen i Østfold, Halden

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn ved Høgskolen i Østfold har gleden av å være vertskap for konferansen NORDOM XVI i 2022. Konferansen arrangeres 26. og 27. august 2022 i Halden. Alle er velkomne til gjesteforelesninger i Aud 3 fredag 27. august.

Tid og sted: 18. aug. 2022 13:0015:00, Halden

Utdanningskvalitetsutvalget inviterer alle ansatte ved høgskolen til en erfaringssamling om kollegaveiledning torsdag 18.august kl. 13-15 ved studiested Halden (OBS: E1-074).

Vi retter et  konstruktivt og kritisk blikk på kollegaveiledning som arbeidsform, og har invitert et knippe av dine kollegaer for å dele sine erfaringer. Samlingen avsluttes med en plenumssamtale om mulige fordeler og ulemper med arbeidsformen.

Tid og sted: 19. mai 2022 12:0014:00, Biblioteket campus Halden

Våren 2022 er det 80 år siden lederne for den norske skolefronten møttes på Hartvig Nissen skole i Oslo. Hensikten med møtet var å utvikle en samlet motstandslinje mot Quisling-regjeringens fremstøt for å ensrette den norske skolen etter nazistisk modell.

Tid og sted: 24. apr. 2022 17:3021:00, Youngs, Oslo

Den norske Atlanterhavskomité, Podkasten Frankrike Forklart og Tankesmien Agenda inviterer til valgvake i forbindelse med det franske presidentvalget.

AreaS-seminar: To perspektiver på terrorisme og allianser
Tid og sted: 7. apr. 2022 11:3012:30, HiØs bibliotek ved Remmen

Gjennom historien har allianser inntatt ulike former og hatt ulike funksjoner.

De to siste årene har Covid-krisen bekreftet at alliansebygging er et sentralt verktøy, enten i form av allianse mellom stater eller mellom regjering og befolkning.

Å forstå alliansekonseptet er viktig for å forstå en verden som ikke lenger kjenner fysiske grenser og hvor utfordringer som mennesker møter er globale.

Etter to års arbeid kan forskergruppen ved Høgskolen i Østfold AreaS endelig presentere sin nye bok «Living Alliances, Leaving Alliances; Interdisciplinary Perspectives.» Boken gir bl.a. en tverrfaglig og en historisk tilnærming til allianser.

Tid og sted: 31. mars 2022 13:002. apr. 2022 18:15, Online
Tid og sted: 24. mars 2022 19:0020:00, Deichman Majorstuen

I april er det presidentvalg i Frankrike. Hva er Macrons vinnersjanser, hvem er utfordrerne og hva vil valgresultatet bety? Bli med på LIVE-podkast med «Frankrike forklart» + gjester.

Tid og sted: 10. mars 2022 12:0013:30, Zoom

Dr. Maha El Hissy fra Queen Mary University of London holder forelesning over temaet "Writing against the Hegemony of White Remembrance. Emine Sevgi Özdamar’s Ein von Schatten begrenzter Raum (2021)“