Kompetansegruppe for CUP Halden

Formål med kompetansegruppe:

  • Med bakgrunn i sine kompetanser og faglige miljøer bidrar gruppen med å bistå i faglige spørsmål, samt å kvalitetssikre at beskrivelser og vurderinger som gjøres i prosjektet er gjenkjennelig og tilstrekkelig ivaretatt.
  • Noen deltakere i gruppen får ansvar for å beskrive/kartlegge dagens situasjon, utviklingstrekk/trender, utfordringer og muligheter blant annet for temaet forskning, studier, undervisningsformer, studentutvikling o.l

Deltakere:

Sarah Naomi Lunner – student

Nils Olav Brandstorp Bekken  - seksjonsleder IKT

Ilka Nagel – UF-ansatt/utpekt av de HVT

Daniel Lees Fryer – UF-ansatt/utpekt av de HVT

Harald Oseland – UF-ansatt/Vernetjenesten

Rita Hirsum Lystad – Studentsamskipnaden i Østfold

Tonje Brun – TA fra Seksjon for eiendomstjenester

Erik Vitanza – Halden Kommune

Frank Skogen - Statsbygg

Publisert 8. mars 2021 14:41 - Sist endret 8. mars 2021 14:41