Organisering med mandater

Tabellen under viser hvordan prosjektet har vært organisert. Det fremkommer av tabellen hvilket mandat som den enkelte rolle har i prosjektet.

STYRINGSGRUPPE

Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes, HiØ (leder)
Prorektor Jo Ese, HiØ
Sektordirektør Kjetil Lehn, SB
Avdelingsdirektør Nina Ødegaard, SB
Jens-Petter Berget, Halden kommune

 

 • Godkjenne planer og mandat.
 • Ressurstilgang, herunder sørge for at et prosjektet blir prioritert hos både Statsbygg og HiØ.
 • Beslutte endringer i prosjektet.
 • Håndtering av ekstern usikkerhet.
 • Bistå og støtte prosjektleder.

PROSJEKTLEDER OG PROSJEKTGRUPPE

Prosjektleder Inger-Sofie Sæther, SB
Prosjektleder Jan Lorang Brynildsen, HiØ
Seksjonsleder Rolf-Eirik Bexrud, HiØ
Eiendomssjef Joar Melting, SB
Delprosjektleder Janne Woltmann, SB

 

 • Ansvar for produksjonen av campusutviklingsplanen.
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektet innenfor avtalte toleranser for omfang/kvalitet, tid og kostnad.
 • Hensiktsmessig organisering av prosjektarbeidet.
 • Koordinering av prosess og leveranser fra prosjektdeltakere og eksterne konsulenter.
 • Koordinering av planlegging og gjennomføring for kvalitetskontroller av leveranser og styrende dokumenter.
 • Håndtering av interne usikkerheter.
 • Rapportering til styringsgruppa.

KOMPETANSEGRUPPE

Sarah Naomi Lunner, student
Nils Olav Bekken, Avdeling for IKT
Ilka Nagel, Avdeling for LU
Daniel Lees Fryer, Avdeling for ØSS
Harald Oseland, vernetjenesten
Rita Hirum Lystad, SiØ
Tonje Brun, Seksjon for Eiendomstjenester
Erik Vitanza, Halden kommune
Frank Skogen, Statsbygg

 

 • Med bakgrunn i sine kompetanser og faglige miljøer bidrar gruppen med å bistå i faglige spørsmål, samt å kvalitetssikre at beskrivelser og vurderinger som gjøres i prosjektet er gjenkjennelig og tilstrekkelig ivaretatt.
 • Noen deltakere i gruppen får ansvar for å beskrive/kartlegge dagens situasjon, utviklingstrekk/trender, utfordringer og muligheter blant annet for temaet forskning, studier, undervisningsformer, studentutvikling o.l

FAGLIG- OG ADMINISTRATIV LEDERGRUPPE

 

 • Gruppen bidrar med å kvalitetssikre at beskrivelser og vurderinger som gjøres i prosjektet er gjenkjennelig og tilstrekkelig ivaretatt.
 • Bidrar med forankring inn i sine fagmiljøer

EKSTERN REFERANSEGRUPPE

Viken fylkeskommune
Østfold kollektivtrafikk
Smart Innovation
Halden næringsutvikling
Drivhuset

​​​​​​​

 • Informeres om arbeidet
 • Inviteres til å gi høringsuttalelser
 • Inviteres til særmøte ved behov.
Publisert 15. sep. 2020 11:31 - Sist endret 5. mars 2021 11:19