Medvirkning

Sist endret 8. mars 2021 14:58 av Jens Olav Johansen

Medvirkning skjer gjennom deltakelse av ansatte og studenter i kompetansegruppa. I tillegg sendes kunnskapsgrunnlaget på innspillrunde til alle enheter, råd og utvalg. Det vil bli gjennomført workshop for ansatte som har lyst til å være med på det. Når planutkastet foreligger, vil det bli sendt til høring både internt og eksternt.