Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Organisering og roller

Systematisk HMS

  • HMS internkontroll - under arbeid, kommer senest 01.07.22
  • HMS handlingsplan 2022
  • Risikovurdering HMS- og beredskap - under arbeid og ferdigstilles innen 01.07.22

Kurs

Ingen kommende arrangementer

Kommende kurs under planlegging:

  • HMS opplæring for AMU medlemmer og verneombud gjennomføres i mars 2022
  • HMS opplæring for ledere gjennomføres i mars 2022
  • Kurs i AMU sin funksjon og rolle gjennomføres 2. mai kl. 12 - 15

 

Si ifra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet, eller varsle om kritikkverdige hendelser. Gi din tilbakemelding her!

HMS nyheter