Søvnkurs - Bedre søvn

Søvn er en viktig faktor for god helse. Har du dårlig søvn over tid, vil det kunne medføre flere negative helseeffekter. Dette kan du gjøre noe med!

I samarbeid med Avonova gir vi deg som ansatt mulighet til å delta på et søvnkurs. Søvnkurset er sammensatt slik at du opplæres og informeres om søvnvaner, søvnproblemer og søvnsykdommer.

Dårlig søvnkvalitet over tid er assosiert med flere negative helseeffekter. Dette kan endres og bedres for den enkelte!

Gjennom søvnkurs vil du derfor kunne identifisere egne søvnproblemer og be om bistand. Enkelte vil også få normalisert sitt søvnmønster og erkjenne at det ikke foreligger søvnproblemer.

Neste kurs

  • Digitalt kurs: 18. november 2021 fra kl. 13.00 - 15.00

Påmelding til Anne Malme

Kursholdere fra Avonova:

  • Maria Brække
  • Elisabeth Alexandersen
Publisert 7. feb. 2019 15:50 - Sist endret 28. sep. 2021 15:03