Helsesjekk

HiØ har avtale med Halden felles BHT om periodiske, målrettede arbeidshelsundersøkelser.
Du vil få tilbud om helsundersøkelse ca. hvert tredje år. Helseundersøkelsen utføres av sertifisert helsepersonell ved bedriftshelsetjenesten.

Publisert 16. juni 2013 17:00 - Sist endret 9. mai 2018 13:05