Retningslinjer for kjøp av databriller

Databriller er et hjelpemiddel på arbeidsplassen for å forbedre synet til ansatte som jevnlig eller under en stor del av arbeidet jobber ved en dataskjerm. Databrillen skal være en annen brille, enn den som brukes til daglig, og være tilpasset arbeid ved dataskjerm.

Dersom du ikke tidligere har fått kartlagt og tilrettelagt din arbeidsplass, bør dette gjøres før du går til anskaffelse av en databrille. Det er mye som kan bedres med hjelp av riktig belysning og plassering av skjerm og utstyr. Din lokale HR-kontakt hjelper deg med å avtale tid for kartlegging med bedriftshelsetjenesten.

Hva dekker høgskolen?

Ansatte som arbeider ved en dataskjerm, har rett til å få dekket utgifter til en synsundersøkelse. Dersom din optiker/øyelege vurderer at dine synsproblemer er relatert til arbeid ved dataskjerm, har du også rett til å få dekket utgifter i forbindelse med kjøp av databrille.

Høgskolen dekker utgifter inntil kr 3 500,- for synsundersøkelse og kjøp av databrille.

Hvordan går du fram

  1. Ta ut Søknadskjema for databrille (last ned pdf) (last ned wordfil)
  2. Innhent bekreftelse fra leder og foreta avstandsmålinger på arbeidsplassen
  3. Oppsøk optiker/øyelege for undersøkelse, vurdering og utfylling av skjema
  4. Legg ut for utgiftene til synsundersøkelse og kjøp av databrille
  5. For tilbakebetaling, logg inn i DFØ App/SAP Portal og velg Utgiftsrefusjon. Oppgi Databriller som formål og velge utgiftstype/-post Terminalbriller. Legg ved aktuelle kvitteringer.

Rabattavtale

Høgskolen i Østfold har inngått rabattavtale med Synsam. Du står selv fritt til å velge optiker. Synsam tilbyr høgskolens ansatte:

  • 22 % rabatt på databriller
  • 25 % rabatt på vernebriller (vaktmester eller på laboratorier/verksteder)
  • 15 % personalrabatt på øvrige innfatninger og glass

Regelverk

Retningslinjene følger bestemmelser nedfelt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4. Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm (lovdata.no).

Godkjent av AMU 3.6.2016

 

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 21. jan. 2022 12:14