Tilrettelegging av arbeidsplass

Denne veiledningen er først og fremst beregnet på ansatte som utfører store deler av sitt arbeidet ved en dataskjerm.

Veiledningen har som formål å

  • sikre funksjonelle og gode arbeidsplasser
  • forenkle rutiner ved nyinnkjøp av møbler og annet utstyr
  • bidra til bedre planlegging av nye arbeidsplasser
  • være til hjelp ved kartlegging og vurdering av eksisterende arbeidsplasser

Roller, ansvar og myndighet

Seksjon for HR har i samarbeid med Seksjon for eiendomstjenester og IKT ansvar for å følge den generelle utvikling for dataarbeidsplasser og oppdatere krav og prinsippløsninger.

Ved etablering eller omgjøring av kontor skal bedriftshelsetjenesten delta i planleggingen og gjennomføringen for å sikre et godt fysisk arbeidsmiljø. 

Kartlegging

Høgskolen i Østfold har avtale med bedriftshelsetjenesten om veiledning og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplass for den enkelte arbeidstaker. Dersom den ansatte har behov for individuell tilrettelegging eller veiledning vedrørende eksisterende kontorarbeidsplass kan bedriftshelsetjenesten tilkalles via HMS-rådgiver. Forespørselen skal være godkjent av leder.

Ofte er det enkle justeringer som skal til for å bedre arbeidsdagen. Den nærmeste leder skal ta utgangspunkt i anbefalinger fra bedriftshelsetjenesten ved eventuelle nyanskaffelser av utstyr og/eller hjelpemidler.

Det anbefales at alle nyansatte får tilbud om besøk av bedriftshelsetjenesten for individuell tilrettelegging av arbeidsplass

Bærbar PC

Bærbar PC er kun beregnet for kortvarig bruk, da den gir dårligere ergonomiske arbeidsforhold både når det gjelder tastatur, skjerm og datamus. Der bærbar PC skal brukes permanent (som vanlig arbeidsredskap), skal det tilrettelegges for tilkobling av eksternt tastatur, skjerm, datamus - eventuelt via en "docking station".

Arbeidsbord

Arbeidsbord ved HiØ skal ha en matt overflate og være uten bordkant. Bordet skal være tilstrekkelig stort med plass til skjerm, tastatur, mus, dokumenter og annet nødvendig utstyr. Bordet skal ha så stor dybde (minimum 80 cm) at utstyret kan skyves inn på bordet for å gi plass til underarmsstøtte.

Bordet skal være enkelt å regulere for å tilpasses individuelle behov. Der flere brukere deler samme arbeidsplass, anbefales heve-/senkbord. Heve-/senkbord anbefales også for de som har behov for en variert arbeidsstilling i løpet av sin arbeidsdag.

Bordet og annet "fast" utstyr (ledninger, skuffeseksjon m.m.) skal tilpasses slik at det ikke er til hinder for en god arbeidsstilling. Det må være god plass til å strekke bena og stolen må kunne komme godt under arbeidsbordet.

Innkjøp av nye arbeidsbord skal forøvrig tilfredsstille de til enhver tid gjeldene kravene til Norsk Standard.

Arbeidsstol

Kontorstol skal være utformet slik at den gi mulighet for en variert og komfortabel sittestilling. Stolen må være lett justerbar og kunne tilpasses den enkelte bruker.

Stolen skal være stødig og ha hjul som er tilpasset gulvbelegget.

Stolens sete og rygg bør kunne reguleres uavhengig av hverandre for å kunne gi god støtte til korsryggen.

Det bør være mulig å montere på nakkestøtte og armlener. Dersom man velger stoler med armlene må man sørge for at dette ikke er til hinder for stolen kommer tilstrekkelig nær bord og tastatur. Armlener må kunne justeres i høyden og være mulig å ta av.

Belysning

Høgskolen skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidsplasser med dagslys og utsyn.

Det skal sørges for god allmenn- og plassbelysning. Plassbelysningen skal plasseres slik at det unngår refleks i skjerm. Allmennbelysning bør være indirekte (opplys) for å unngå refleksproblemer.

Ved blending fra vindu skal det sørges for at det er mulig med skjerming i form av persienner eller lignende.

Inneklima

Det anbefales at temperaturer på kontorer og undervisningslokaler holdes under 22 grader. Det er en fordel med individuelle reguleringsmuligheter på kontorer.

  • Renhold på kontorene og undervisningslokaler skal utføres jevnlig for å unngå støvplager
  • Ved anskaffelse av grønne planter må man sikre at disse ikke er allergifremkallende

Ved mistanke om usunt inneklima skal bygningsmessig drift/ vaktmester kontaktes for vurdering av tiltak.  Dersom tiltakene ikke bedrer forholdene, kan leder / HMS-rådgiver kontakte bedriftshelsetjenesten for kartlegging og måling av inneklima.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 2. jan. 2020 10:47