Trakassering

Mobbing / trakassering

Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. Det er typisk i situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Fra 01.01.20 er det nytt varslingsregelverk som legger mer ansvar på arbeidsgiver. Se ellers http://www.arbeidstilsynet.no/.

Partene i IA-avtalen er enige om å arbeide for "Å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om mobbing i arbeidslivet". Mer om dette finner du på idébankens hjemmesider

Les mer om høgskolens etiske retningslinjer

Diskriminering

Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte eller indirekte. Les mer om dette i Høgskolen`s Handlingsplan for likestilling og mangfold og på Arbeidstilsynet sine sider.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer. For at det skal foreligge seksuell trakassering, må det være utvist "seksuell oppmerksomhet". Med det menes at oppmerksomheten må være seksuelt betonet eller av seksuell karakter. Seksuell trakassering er forskjellsbehandling av kjønn. Det må understrekes at loven gjelder for både menn og kvinner som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet. Les mer om høgskolens retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering.

Publisert 5. nov. 2019 14:26 - Sist endret 14. jan. 2020 17:52