Hva gjør du hvis du blir utsatt for seksuell trakassering?

HiØ har utarbeidet varslingsrutiner hvor denne typen saker kan meldes, både av studenter og ansatte.  Nettsiden Si ifra gir også informasjon om hvordan du skal håndtere en sak som blir varslet til deg av en kollega eller student.

Student

Har du som student ved HiØ opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering?

HiØ tolererer ikke at noen studenter skal bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Har du likevel blitt utsatt for dette, har du flere muligheter:

 • Si fra til den det gjelder så fort som mulig - hvis du klarer.
 • Du kan også si fra skriftlig til den det gjelder.
 • Ta kontakt med en ansatt du har tillit til og forklar situasjonen. Dette kan for eksempel være en studieveileder, emneansvarlig, program- eller studiekonsulent, faglig veileder eller faglærer. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med deg en venn eller medstudent.
 • Ta kontakt med SiØ Råd og Helse
 • Ta kontakt med studenttillitsvalgt eller læringsmiljøkonsulent.
 • Bruk mulighetene for å «Si ifra».
   

Uansett: Skriv ned hendelsen(e)! Notér tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.

Ansatt

Har du som ansatt ved HiØ opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering?

HiØ tolererer ikke at noen ansatte skal bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Har du likevel blitt utsatt for dette, har du flere muligheter:

 • Si fra til den det gjelder så fort som mulig - hvis du klarer.
 • Du kan også si fra skriftlig til den det gjelder.
 • Ta kontakt med din nærmeste leder og forklar situasjonen. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med en du har tillit til.
 • Ta kontakt med verneombudet.
 • Ta kontakt med en ansatt i Seksjon for HR eller HMS- rådgiver Inge Buch i Stamina Helse for en samtale.
 • Bruk mulighetene for å «Si ifra».

Uansett bør du lage dine egne notater hvor du beskriver hendelsen(e)! Notér tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.

Hva gjør du som leder?

Ledere på alle nivåer ved HIØ har et ansvar for å forebygge plagsom/ truende seksuell oppmerksomhet ved deres respektive enheter, og ta alle henvendelser om slik adferd alvorlig.

Det er leders ansvar å håndtere en slik sak umiddelbart. Leder har både en omsorgsplikt og en aktivitetsplikt.

Det er viktig å agere hurtig og smidig når en får kjennskap til slike saker. En leder må vise respekt for begge parter slik at begges versjon kommer fram.

Slike saker er ofte vanskelige å håndtere på grunn av sin følsomme karakter. Det anbefales derfor å benytte seg av tilbudet om lederstøtte som finnes ved HiØ.

Umiddelbart

Lederen skal sørge for at trakasseringen opphører. Dette kan skje ved å skape endringer i den relasjon og kontekst der trakasseringen skjer, for eksempel ved å organisere bytte av veileder, tilbud om hjemmekontor eller annet kontor for en periode, for den ene eller annen part. Det er viktig å sette av tid til samtale med den enkelte.

Lederen bør også informere den som har vært utsatt for trakassering om muligheter for en fortrolig samtale med verneombud, rådgiver i bedriftshelsetjenesten, HR, ekstern advokat eller en representant hos SiØ Råd og Helse.

Håndtering av saken

Det er viktig for behandling av saken at det foretas en grundig utredning. Det vil bl.a. si:

 1. å raskt innkalle den som opplever seg trakassert til samtale; vedkommende kan selvsagt ha med seg en bisitter.
 2. innkalle den som er anklaget for forholdet til samtale. Den anklagede skal informeres om retten til å ta med seg en tredjeperson, ref. Forvaltningsloven §12.

Dokumentasjon

Når leder er informert skal det umiddelbart opprettes en sak i Public 360. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må gjøres skriftlig og legges ved saken. Dette er viktig i tilfelle saken utvikler seg til en disiplinærsak.

Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven og Forvaltningsloven §13 (lovdata.no). Merk likevel at den anklagede har rett til innsyn som part hvis det blir en disiplinærsak.

Lederstøtte

Siden slike saker kan være spesielt utfordrende for leder, kan det være viktig å søke råd og støtte. Nedenfor følger en oversikt over hvem du kan kontakte, alt etter sakens/problemstillingens karakter.

 • HMS-rådgiver hos Stamina Helse, Inge Buch, tlf. 48 30 79 18
 • Seksjon for HR
 • advokat Jørgen Samuelsen, tlf 97 75 31 00
 • SiØ Råd og helse

Hva gjør du som verneombud?

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder trakasseringssaker bes ansatte om å ta opp dette med leder eller verneombud, se AML § 2-3, pkt d. Det er viktig å være der for den som har hatt en slik opplevelse.

Når noen tar kontakt med deg kan du:

 • Bistå den ansatte ved å etablere kontakt med ledelse på avdelingen eller enheten. Det er arbeidsgivers ansvar å håndtere saken videre.
 • Opplyse den ansatte om muligheten til samtale med alternativt:
  • Seksjon for HR
  • HMS-rådgiver Inge Buch, mobil 483 07918.
  • advokat Jørgen Samuelsen, tlf 97 75 31 00
 • Opplyse den ansatte om mulighetene for varsling gjennom HiØ sine varslingsrutiner, Si ifra.

Har du som verneombud plikt til å melde selv om den ansatte vil være anonym?

Nei, verneombud har taushetsplikt i forhold til noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder ikke om du får samtykke fra den opplysningene gjelder. Jf. § 3-17.Taushetsplikt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Arbeidsmiljøet i sin helhet

Som verneombud har du som oppgave å påse at arbeidsgiver legger til rette for et godt arbeidsmiljø for enkeltpersoner og enheten som helhet. I kjølvannet av trakasseringssaker kan det være nødvendig å også foreta tiltak overfor hele arbeidsmiljøet.

Rådgivning

Som verneombud kan du kontakte Seksjon for HR eller HMS-rådgiver Inge Buch i Stamina Helse.

Aktuelle retningslinjer og regelverk

Retningslinjer

Regelverk

Se også

 

Publisert 6. sep. 2018 15:35 - Sist endret 2. mars 2020 12:53