Miljø

Transport

HiØ oppfordrer til å tenke miljø ved transport mellom hjem - arbeid og tjenestereiser. Ved studiested Halden har man tilrettelagt for direktetransport mellom Halden S og studiestedet ved arbeidsdagens start og slutt.

Studenter og ansatte kan benytte seg av trygg og låsbar sykkelparkering ved studiested Fredrikstad. Det finnes ladestasjoner for elbil ved begge studiested.

Les mer om

Utskrifter

  • Tenk miljø - trenger du virkelig å skrive ut?
  • HiØ har innført nøkkelkort for utskrift. Dette er et tiltak for å redusere papirforbruket ved høgskolen.
  • HiØ har gått over fra papirbasert til elektronisk håndtering av dokumenter

Bruk av lyskilder

Slukk lyset når du forlater ditt kontor, møterom eller undervisningsrom.

Avfallshåndtering

Tidligere ble så mye som 65 % av avfallet levert som restsøppel ved Høgskolen i Østfold. Våren 2018 ble det innført nye rutiner for kildesortering med en målsetting å få opp sorteringsgraden til 60 % innen utgangen av 2018.

Det er satt ut nye kildesorteringsdunker i alle soner, og søplebøtter fra kontorer og klasserom er fjernet. I enkelte arealer som for eksempel laboratorier og toaletter, vil dagens løsning opprettholdes.

Les mer om kildesortering ved HiØ.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 5. feb. 2019 15:04