HMS-rådgiver

Stillingen som HMS-koordinator er nå sentralisert og ivaretas av Seksjon for HR.

Kontaktperson

Ansvarsområder

HMS-koordinator har ansvaret for:

  • at vedtak fattet i LAMU og AMU følges opp
  • å bistå administrasjonen ved utforming av prosedyrer og rapportering
  • å sørge for at årsrapport til AMU og at annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig
  • å sørge for at dokumentasjon systematiseres, sikres og arkiveres i henhold til vedtatte retningslinjer (inkl. revisjon og vedlikehold av IK-system)
  • å være sekretær i AMU og LAMU
Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 2. mars 2020 12:47