HMS-koordinator

Studiested HMS-koordinator
Høgskolen i Østfold (sentralt) Tone Kjersem
Halden Anne Malme
Fredrikstad Jan Lorang Brynildsen

Lokal HMS-koordinator

Lokal HMS-koordinator har ansvaret for:

  • at vedtak fattet i LAMU og/eller AMU følges opp.
  • å bistå administrasjonen ved utforming av prosedyrer og rapportering.
  • å sørge for at årsrapport til AMU og at annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig.
  • å sørge for at dokumentasjon systematiseres, sikres og arkiveres i henhold til vedtatte retningslinjer (inkl. revisjon og vedlikehold av IK-system).
  • å være sekretær i LAMU

Lokal HMS-koordinator

Lokal HMS-koordinator har ansvaret for:

  • at vedtak fattet i LAMU og/eller AMU følges opp.
  • å bistå administrasjonen ved utforming av prosedyrer og rapportering.
  • å sørge for at årsrapport til AMU og at annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig.
  • å sørge for at dokumentasjon systematiseres, sikres og arkiveres i henhold til vedtatte retningslinjer (inkl. revisjon og vedlikehold av IK-system).
  • å være sekretær i LAMU

Sentral HMS-koordinator

Sentral HMS-koordinator har tilsvarende oppgaver for felles dokumentasjon og er sekretær i AMU.

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 20. des. 2018 13:59