Organisering og roller

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet .Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter i utvalget.

Ved Høgskolen i Østfold er det ett sentralt arbeidsmiljøutvalg og to lokale, ett for hvert studiested:

AKAN-utvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt organ som skal påse at høgskolen har et forsvarlig læringsmiljø. Læringsmiljøet skal oppfylle bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler. Loven gir bestemmelser om det fysiske læringsmiljøet, for eksempel om luftkvalitet, lyd- og lysforhold, tilgang til bygg og lignende stiller krav om at læringsmiljøet skal være forsvarlig ut fra hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Ved Høgskolen er det ett sentralt læringsmiljøutvalg:

  • Læringsmiljøutvalget

Roller i HMS-arbeidet

 

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 4. mai 2021 12:27