Ansvarskart

Høgskolestyret

Høgskoledirektør

Carl-Morten Gjeldnes


Oppgaver delegert fra direktør

HR-direktør

Gaute Storås

Arbeidsgiveransvar ved studiesteder:

Halden

Fredrikstad

Avdeling LU
dekan Kjersti Berggraf Jacobsen

Avdeling ØSS
dekan Trond Hammervoll

Avdeling IT
dekan Harald Holone

Studiestedsadministrasjon
Administrasjonssjef
Elin Corneliussen

Fellesadministrasjonen
HR-direktør
Gaute Storås

Bygningsmessig drift
Leder Rolf-Eirik Bexrud

Fremmedspråksenteret
Instituttleder Steinar Nybøle

Avdeling HS
dekan Terje Grøndahl

Avdeling IR
dekan Geir Torgersen

Akademi for scenekunst
Administrativ leder
Anne Berit Løland

Studiestedsadministrasjon
Administrasjonssjef
Jan-Lorang Brynildsen

Bibliotek- og dokumenttjenester
Leder Else Norheim

IT-drift
Jørgen H. H. Grønlund

AMU (LAMU)

Hovedverneombud (Verneombud)

Arbeidstakere / Studenter

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 20. des. 2018 14:01