Ansvarskart

Høgskolestyret

Høgskoledirektør

Carl-Morten Gjeldnes


Oppgaver delegert fra direktør

HR-direktør

Elisabeth Kihl Stenrød

 

 

 

Avdeling LU (Halden)
dekan Kjersti Berggraf Jacobsen

Avdeling ØSS (Halden)
dekan Trond Hammervoll

Avdeling IT (Halden)
dekan Harald Holone

Organisasjon- og tjenesteutvikling
Direktør
Elin Corneliussen

- Seksjon HR
HR-sjef
Elisabeth Kihl-Stenrød

Avdeling for studie administrasjon

Direktør Frid Sandmoe

Fremmedspråksenteret
Instituttleder Steinar Nybøle

Avdeling HS (Fredrikstad)
dekan Terje Grøndahl

Avdeling IR (Fredrikstad)
dekan Geir Torgersen

Akademi for scenekunst (Fredrikstad)
Administrativ leder
Anne Berit Løland

Avdeling for campustjenester
Avdelingsleder
Jan-Lorang Brynildsen

- Seksjon eiendom: Leder Rolf Eirik Bexrud

IT-drift
Jørgen H. H. Grønlund

Avdeling for forskningsstøtte og bibliotek

Direktør Trine Eker Christoffersen

- Bibliotek: Torunn Skofsrud Boger

AMU (LAMU)

Hovedverneombud (Verneombud)

Arbeidstakere / Studenter

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 26. mars 2021 09:48