HMS Utvalg

Arbeidsmiljøutvalget, HMS utvalgene og AKAN-utvalget skal ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet ved høgskolen.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Det er ny HMS organisering ved Høgskolen i Østfold med et sentralt arbeidsmiljøutvalg og 6 HMS utvalg fra 01.08.21. Informasjon om HMS utvalgene kommer senest 01.12.21:

Andre utvalg

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 25. okt. 2021 13:25