HMS Utvalg

Arbeidsmiljøutvalgene og AKAN-utvalget skal ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet ved høgskolen.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Høgskolen i Østfold har ett sentralt arbeidsmiljøutvalg og to lokale, ett for hvert studiested:

Andre utvalg

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 14. mai 2018 14:20