Lokalt arbeidsmiljøutvalg - Fredrikstad

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid og nøye følge utviklingen som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ved studiested Fredrikstad. LAMU er i første rekke et rådgivende organ for arbeidsgiveren.

For perioden 1.1.2019 til 31.12.2020 er utvalget sammensatt av følgende personer:

Representerer Medlem Vara
Arbeidsgiver
 • Administrasjonssjef,
  Jan Lorang Brynildsen
 • Dekan IR, Geir Torgersen
 • IKT-direktør, Jørgen Grønlund
 • Avdelingsleder Akademi for scenekunst, Anne Berit Løland
 • Dekan HS, Terje Grøndahl
 • Leder bygningsmessig drift,
  Rolf-Eirik Bexrud
Arbeidstaker
 • Verneombud, Petter Arvesen (leder 2019)
 • Verneombud, Wenke Fossen
 • Verneombud, Henriette Slorer Jacobsen
 • Verneombud vara,
  Trude Tonholm
 • Verneombud vara, Frode Ramstad Johansen
 • Verneombud vara, Ulf Knudsen
Sekretær Ruth Åsa Lier, Seksjon for HR  

 Følgende har møte- og uttalerett:

 • Stamina Helse ved Inge Buch
 • Studentrepresentant Marte Bråteng
 • Hovedverneombud, Ole Kristian Førrisdahl

HMS rådgiver Ruth Åsa Lier er sekretær for utvalget.

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 25. jan. 2021 19:18