Lokalt arbeidsmiljøutvalg - Halden

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid og nøye følge utviklingen som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU er i første rekke et rådgivende organ for arbeidsgiveren. Det lokale arbeidsmiljøutvalget i Halden omfatter fire verneområder og består av 8 personer.

For perioden 1.1.2020 til 31.12.2021 består utvalget av følgende personer:

Representerer Medlem Varamedlem
Arbeidsgiver
 • Direktør for organisasjon- og tjenesteutvikling Elin Corneliussen
 • Dekan IT Harald Holone
 • Leder bibliotek Torunn Skofsrud Boger
 • Dekan LU Kjersti Berggraf Jacobsen
 • Dekan ØSS Trond Hammervold
 • IKT- direktør Jørgen Henrik Hovde Grønlund
 • Studiedirektør Frid Sandmoe
Arbeidstaker
 • Verneombud 
 • Verneombud Harald Oseland
   
 • verneombud Elise Jamissen (leder 2021)
 • Vara
 • Verneombud vara Victor Tymzuck
 • Verneombud vara -
Møterett
 • Hovedverneombud Ole Kristian Førrisdahl
 • Leder for seksjon eiendom Rolf-Eirik Bexrud
 • Verneombud Hans Olav Bøe
 • Verneombud Tina Buckholm Eide
 • Stamina Helse ved Inge Buch
 • Studentrådsleder Sarah Lunner
 •  student vara, Marte Emilie Skjennem
Sekretær  

Utvalgets leder velges for ett år om gangen. Leder velges blant medlemmer i LAMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Studentrepresentant, hovedverneombud og representanter fra bedriftshelsetjenesten har alle møterett med tale- og forslagsrett. LAMU har samme oppgaver som AMU når det gjelder saker som angår de enkelte verneområder. Innkalling og referater sendes AMU v/sekretær og hovedverneombudet.

Les mer:

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 25. mars 2021 16:16