Retningslinjer under koronaepidemien

Publisert 14. mai 2020 13:04

Stipendiater som har blitt reelt forhindret i sin forskerprogresjon, som følge av koronasituasjonen, kan søke om forlengelse av sitt arbeidsforhold ved HiØ. Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling.

Publisert 13. mai 2020 17:06

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Publisert 13. mai 2020 15:12

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Publisert 13. mai 2020 15:00

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.