English version of this page

Retningslinjer under koronaepidemien

Publisert 21. aug. 2020 20:49

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Publisert 21. aug. 2020 20:23

Denne siden beskriver alt i forbindelse med hygienetiltak, definisjon av luftveissymptomer, testkriterier og hva du skal gjør om du blir syk eller har mistanke om smitte.

Publisert 11. aug. 2020 15:12

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Publisert 11. aug. 2020 15:00

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Publisert 14. mai 2020 13:04

Stipendiater som har blitt reelt forhindret i sin forskerprogresjon, som følge av koronasituasjonen, kan søke om forlengelse av sitt arbeidsforhold ved HiØ. Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling.

Publisert 13. mai 2020 17:06

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.