English version of this page

Generelt om hygienetiltak

Denne siden beskriver alt i forbindelse med hygienetiltak, definisjon av luftveissymptomer, testkriterier og hva du skal gjør om du blir syk eller har mistanke om smitte.

  • Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. 
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Studenter og ansatte skal unngå å stå eller sitte tett, og holde minst en meters avstand fra hverandre.
  • Håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. 
  • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
  • Unngå å røre ansiktet eller øynene.
  • Alle studenter og ansatte som skal inn på campus SKAL benytte munnbind når de kommer inn i høgskolens lokaler. Studenter og ansatte skal benytte munnbind når de går rundt i fellesarealer, kantine, bibliotek osv. Vi anbefaler også å benytte munnbind når man sitter sammen med andre personer i ulike sammenhenger.

Generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen skal leses av alle. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for råd til arbeidsplasser;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Følg Folkehelseinstituttet sin retningslinjer for råd til universitet og høgskoler; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/universiteter-hoyskoler-fagskoler-folkehoyskoler/       

Alle som skal til Høgskolen i Østfold skal ta e-læring vedr smittevern før de kommer til campus.

Brudd på retningslinjene i forbindelse med covid-19 kan medføre bortvisning.

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Generelt om luftveis symptomer og mistanke om covid-19

Det anbefales at alle som har ny oppstått luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. Du må holde deg hjemme til du er symptomfri.

Du skal IKKE besøke Høgskolen i Østfold dersom du føler deg syk.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Se link for mer informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Testkriterier

https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-testkriterier-for-covid-19/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

Mistanke om luftveis symptomer hos andre i husstanden

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist Covid-19, kan man møte på HiØ som normalt, men skal imidlertid gå hjem dersom man får symptomer.

Studenter/ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19 skal være i karantene, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Studenter/ansatte som har vært på reise må følge myndighetenes karantenebestemmelser

Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

Dersom du blir syk eller mistanke om smitte mens du er på campus

Studenter og ansatte som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og få testet seg for covid-19 og deretter reise hjem snarest. 

Studenter/ansatte må informere om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

Symptomer på ny oppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer kan skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustenhet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. 

Publisert 21. aug. 2020 20:23 - Sist endret 2. mars 2021 15:38