English version of this page

Prosedyre for Høgskolen i Østfold i forbindelse dispensasjon i undervisningssituasjoner der 1 meteren ikke kan overholdes i forbindelse med covid-19

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Mål

Gjenåpne Høgskolen i Østfold med blant annet ivaretakelse av smittevern i forbindelse med undervisning der 1 meteren ikke kan overholdes. Samtidig ivareta smittevernhensyn, og opprettholdelse av nødvendige tiltak for å utsette smitte og begrense spredning av korona virus.  

Omfang

Denne prosedyren gjelder for begge campus ved Høgskolen i Østfold. Prosedyren skal tilpasses begge campus sine aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ansvar

Høgskoledirektør har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som gjøres i forhold til smitteforebyggende arbeid. HMS rådgiver ved Høgskolen bistår i dette arbeidet

Vi følger fhi sine retningslinjer og har generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen som skal leses av alle. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html

Se prosedyre smittesporing, karantene og isolasjon.

Planlegging

Høgskolen følger hele tiden de råd som FHI gir i forhold til bruk av munnbind. Vi tilbyr munnbind til de undervisningssituasjoner som ferdighetstrening, laboratorievirksomhet etc der vi ser at 1-meteren ikke kan overholdes. 

Gjennomføring

Denne prosedyren gjelder i situasjoner der fravikelse av 1 meteren kan skje i undervisningssammenheng for at studenten skal nå sitt læringsutbytte.

Faglærer sender søknad til dekan for dispensasjon for fravikelse av 1 meteren. Etter godkjenning fra dekan rapporteres dispensasjon til Direktør for campus tjenester, Jan Lorang Brynildsen og HMS rådgiver Ruth Åsa Lier.

Kriterier for fravikelse av 1 meter og søknad om dispensasjon:

 • Målgruppe for undervisningen
 • Antall deltakere i undervisninger (studenter, lærere, eksterne)
 • Læringsutbytte for undervisningen
 • Tidspunkt for undervisningen
 • Undervisning/Prosedyrer som bryter med en meters regelen som skal gjennomføres
 • Begrunnelse for dispensasjonssøknaden
 • Smittevernsutstyr som skal benyttes
 • Organisering av undervisningen 
 • Fagansvarlig for undervisningen

Henting/bruk av munnbind

Foreleser deler ut der dette er nødvendig. Munnbind kan hentes av foreleser på Servicetorg.

Ønsker du å benytte munnbind til bruk under transport til og fra arbeidssted, eller ønsker å benytte det i andre situasjoner må dette anskaffes selv

Kilde

 • folkehelseinstituttet.no
 • Stamina Helse
 • Arbeidstilsynet
Publisert 21. aug. 2020 20:49 - Sist endret 9. sep. 2020 11:41