English version of this page

Prosedyre for studenter vedrørende høsten 2020 i forbindelse med covid-19

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Mål

Gjenåpne Høgskolen i Østfold og sikre kontinuitet ved eventuelt sykdomsutbrudd. Dette gjøres ved at ansatte i hovedsak skal være fysisk tilstede, men med større fleksibilitet til å ha hjemmekontor enn tidligere. Samtidig opprettholdes nødvendige tiltak for å utsette smitte og begrense spredning av korona virus. 

Omfang

Denne prosedyren gjelder for begge campus ved Høgskolen i Østfold. Prosedyren skal tilpasses begge campus sine aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ansvar

Høgskoledirektør har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som gjøres i forhold til smitteforebyggende arbeid. HMS rådgiver ved Høgskolen bistår i dette arbeidet

Generelt om hygienetiltak

Dette avsnittet er beskrevet på egen nettside for å sikre at alle prosedyrer hat lik ordlyd.

Gå til "Generelt om hygienetiltak".

Fremgangsmåte

Planlegging

Høgskolen i Østfold gjenåpner campus for ansatte, studenter og besøkende fra 18.06.20.

Målet er gradvis tilbakeføring til normal drift. Dette gjøres på følgende måte: 

Sett deg inn i generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html

Vi følger med på utviklingen på campus daglig og vil løpende vurdere utviklingen              

Alle studenter skal ta e-læring vedr smittevern.

Gjennomføring

I denne situasjonen er det essensielt å være nøye med hygienerutiner både før, under og etter besøket:

Åpningstider

Det er normale åpningstider

Før du kommer til campus

 1. Vask hendene før du drar hjemmefra
 2. Ta med deg minst mulig utstyr/bøker

Når du kommer til campus

 1. Bruk vask eller desinfisèr hender og mobil når du kommer inn på campus

Under besøket

Følg generelle hygienetiltak. Hold god avstand – minst 1 meter

Generelle hygiene tiltak under besøket:

Hånd desinfeksjon

 • Hånddesinfeksjon er plassert på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i klasserom, garderober, ved inngangspartier og ved kantiner).

Kontaktflater

 • Bruk for eksempel adgangskortet som pekefinger dersom du må trykke inn adgangskode
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene
 • Bruk om mulig albuen til å åpne dører
 • Hyppighet av renhold og desinfeksjon av kontaktnære flater avgjøres av bruken av lokalene

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1

Renhold

 • Desinfisèr din mobil og tastatur på din bærbare PC med jevne mellomrom. 
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må desinfiseres før og etter bruk.
 • Flater på felles skrivebord må vaskes av bruker selv før og etter bruk. 
 • Desinfisèr din mobil og tastatur på din bærbare PC med jevne mellomrom. 
 • Det ligger desinfeksjonsmiddel og tørkepapir på «stasjoner» på kopirom, grupperom, undervisningsrom, auditorier, felleskontor og møterom eller i nærhet av disse rommene.

Toaletter

 • Toaletter rengjøres daglig og desinfiseres flere ganger i løpet av dagen

Tekjøkken

 • Regelen om 1 meters avstand SKAL følges
 • Bruk av kaffetrakter og håndtering av kaffekanne/servise:  Hånd desinfiser hender før og etter bruk.
 • Desinfiser alle flater du har vært i kontakt med

Fellesarealer

 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk så mye som mulig
 • Studenter må, ved bruk av fellesarealer – eksempelvis til lunsj, kunne overholde generelle rutiner for smittevern. Det vil si at man IKKE skal være flere enn at man har mulighet til å overholde 1 meter avstand til hverandre. 
 • Felles berøringspunkter som dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener, bordflater og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, rengjøres flere ganger daglig av renholdsavdelingen. 

Mikrobølgeovn

 • Desinfisèr eller vask hender før og etter bruk
 • Den enkelte må desinfisere mikrobølgeovn før og etter bruk: Desinfiser hender, tørk av front og knapper på mikroovn med desinfeksjon og papir.
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og papir

Automater

 • Desinfisèr eller vask hender før og etter bruk
 • Den enkelte må desinfisere automaten før og etter bruk.
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og papir
 • Bruk ex bank kort ved bruk av display

Vanndispensere

 • Vask eller desinfisèr hender før og etter bruk
 • Ved tapping av vann er det essensielt viktig at flasketuten ikke kommer i nærheten av vannkranen og at man ivaretar alle smittevern hensyn.
 • Den enkelte må desinfisere knappen på dispenser før og etter bruk – du finner «stasjoner» med desinfeksjon og papir i fellesarealene
 • Påse at flaske tut ikke kommer i nærheten av tappekran

Billiardbord

 • Vask eller desinfisèr hender før og etter bruk
 • Den enkelte må tørke av køer, tørke av kuler, tørke av kanter på bordet før og etter bruk 
 • Overhold 1 meters regelen
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og papir
 • Billiard køller oppbevares, desinfiseres og må hentes på servicetorget

Bordtennisbord

 • Desinfisèr hender før og etter bruk
 • Den enkelte må desinfisere før og etter spilling. Sprit hender, tørk av bord, racketer og baller med desinfeksjon
 • Hold 2 meter avstand – man blir fort varm og svett.
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og papir
 • Den enkelte må ha egen tennis racket – kan kjøpes på servicetorget

Kantine

 • Kantinene åpner fra 10.08.20 med følgende åpningstider 

Remmen: kl 8-14 i uke 33 og kl 8-15 fra uke 34

Fredrikstad: kl 8-14 i uke 33 og kl 8-15 fra uke 34

Undervisning

 • Studenter må følge med på beskjeder gitt i Canvas og på e-post angående sin undervisning. Hva slags undervisning hvert enkelt studiekull skal ha er ulikt. Derfor må alle følge med på beskjeder gitt for sitt aktuelle studieprogram/emne.

Grupperom

 • Alle grupperom er åpne, men 1 meters regelen må følges.
 • Den som bestiller grupperom er ansvarlig for å loggføre de som er tilstede og desinfiserer alle kontaktflater (bord og stol) før og etter bruk. 
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og tørkepapir på alle grupperom

Lesesal

 • Lesesal er åpen, men 1 meters regel må følges.
 • Ved bruk av lesesal må man selv desinfisere bord og stol før og etter bruk.
 • Det er egne «stasjoner» med desinfeksjon og tørkepapir.

Auditorier/undervisningsrom

 • Auditorier og klasserom kan kun benyttes dersom 1 meter kan overholdes. Se egne lister hvor mange det er plass til på det enkelte sted.
 • Vask eller desinfisèr hendene når du kommer inn i auditoriet/klasserom etter pause
 • Bord/sete rengjøres daglig på slutten av dagen av renholdsavdelingen. 
 • Det er den enkeltes ansvar å desinfisere egen stol/benk og pult når de kommer. Ikke tekstil møbler.
 • Det er /tørkepapir i egen kurv (stasjon) i auditoriet      

Utstyr som brukes i undervisningssammenheng

Dersom du blir syk eller mistanke om smitte mens du er på campus

Alle som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport, og hvis annet ikke er mulig må den syke bruke munnbind. 

Den syke må informere faglærer om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

Faglærer gir videre beskjed til HMS rådgiver vedrørende smitte. Med tanke på studenter som får akutte luftveissymptomer på campus og eventuell smittesporing brukes klasselister. Undervisningen fortsetter som normalt.

Se ellers egen prosedyre om håndtering av smittesporing, karantene og isolasjon.

Renholdsavdelingen

Undervisningsrom/auditorier blir vasket etter bruk.

Kilde

 • Folkehelseinstituttet.no
 • Stamina Helse
 • Arbeidstilsynet
Publisert 11. aug. 2020 15:12 - Sist endret 9. sep. 2020 11:39