Prosedyre for gjenåpning av campus for studenter i forbindelse med covid-19

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Mål

Gjenåpne Høgskolen i Østfold og sikre kontinuitet ved eventuelt sykdomsutbrudd. Dette gjøres ved gradvis tilbakeføring av studenter, og samtidig opprettholde nødvendige tiltak for å utsette smitte og begrense spredning av korona virus. 

Omfang

Denne prosedyren gjelder for begge campus ved Høgskolen i Østfold. Prosedyren skal tilpasses begge campus sine aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ansvar

Høgskoledirektør har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som gjøres i forhold til smitteforebyggende arbeid. HMS rådgiver ved Høgskolen bistår i dette arbeidet

Generelt om hygienetiltak

 • Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. 
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Studenter skal unngå å stå eller sitte tett, og holde minst en meters avstand fra hverandre.
 • Håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. 
 • Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå å røre ansiktet eller øynene.

Du skal ikke være på Høgskolen i Østfold dersom du føler deg syk.

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Fremgangsmåte

Planlegging

Høgskolen i Østfold åpner campus for flere studenter fra 13.05.20, målet er gradvis tilbakeføring av alle studenter. Dette gjøres på følgende måte: 

Sett deg inn i generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html

Vi følger med på hvor mange som er på campus daglig og vil løpende vurdere utviklingen.               
Alle som skal tilbake på campus, skal gjennomføre e-læringskurs i smittevern.
Gjennomfør kurset her

Brudd på retningslinjene i forbindelse med covid-19 medfører bortvisning.

Gjennomføring

I denne situasjonen er det essensielt å være nøye med hygienerutiner både før, under og etter besøket:

Åpningstider

Det er kun tilgang med kort fra kl 08-16, mandag til fredag.

Studenter kommer ikke inn etter kl 16, men kan være inne på campus til kl 21.

Før du kommer til campus

 1. Vask hendene før du drar hjemmefra
 2. Ta med deg minst mulig utstyr/bøker

Når du kommer til campus

 1. Alle studenter skal benytte eget kort for å komme inn på campus, dette for registrering av antall besøkende.
 2. Bruk vask eller desinfisèr hender og mobil når du kommer inn på campus

Under besøket

Følg generelle hygienetiltak. Hold god avstand – minst 1 meter (helst 2 meter)

Generelle hygiene tiltak under besøket

Kontaktflater

 • Bruk for eksempel adgangskortet dersom du må trykke inn adgangskode
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene
 • Bruk om mulig albuen til å åpne dører

Renhold

 • Desinfisèr din mobil og tastatur på din bærbare PC med jevne mellomrom. 
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer skal ikke benyttes
 • Det ligger engangs wipes/desinfeksjonsmiddel på stasjoner på campus. Det er satt ut «stasjon» på kopieringsrommet ved siden av IT-vakt og bibliotek i Fredrikstad. 

Fellesarealer

 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk så mye som mulig
 • Kantinen er stengt ut semesteret. Ha med deg egen matpakke og eventuelt drikke. 
 • Studenter må, ved bruk av fellesarealer – kunne overholde generelle rutiner for smittevern. Det vil si at man IKKE skal være flere enn 20 tilstede i fellesarealet samtidig, samt at disse SKAL ha minimum 1 meter avstand til hverandre.  

Bruk av grupperom

 • Grupperom er fortsatt stengt

Bruk av lesesal

 • Lesesal kan benyttes i begrenset grad av de som har fått tilgang til campus.

Etter besøket

 • Vask eller desinfisèr hender før du forlater campus
 • Vask hender når du kommer hjem

Dersom du blir syk eller mistanke smitte

Studenter som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport, og hvis annet ikke er mulig må den syke bruke munnbind. 

Studenten må informere faglærer om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1  

Faglærer gir videre beskjed til HMS rådgiver.

Renhold

Renholds avdelingen vasker respektive rom daglig, også alle flater/tastaturer.

Kilde

 • folkehelseinstituttet.no
 • Stamina Helse
 • Arbeidstilsynet
Publisert 13. mai 2020 15:12 - Sist endret 19. mai 2020 09:24