English version of this page

Prosedyre for Høgskolen i Østfold vedrørende karantene og smittesporing i forbindelse med covid-19

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Mål

Gjenåpne Høgskolen i Østfold og sikre kontinuitet ved eventuelt sykdomsutbrudd med blant annet sikker smittesporing og gode rutiner i forbindelse med sykdomsutbrudd. Samtidig ivareta gradvis tilbakeføring og ivaretakelse av alle studenter og ansatte, og opprettholdelse av nødvendige tiltak for å utsette smitte og begrense spredning av korona virus.  

Omfang

Denne prosedyren gjelder for begge campus ved Høgskolen i Østfold. Prosedyren skal tilpasses begge campus sine aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ansvar

Høgskoledirektør har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som gjøres i forhold til smitteforebyggende arbeid. HMS rådgiver ved Høgskolen bistår i dette arbeidet

Generelt om hygienetiltak

Dette avsnittet er beskrevet på egen nettside for å sikre at alle prosedyrer hat lik ordlyd.

Gå til "Generelt om hygienetiltak".

Smittesporing

Ved mistanke om covid-19 når du er på campus er det essensielt å være nøye med smittesporing. Dette gjøres på følgende måte.

Gjennomføring

Den smittede tar kontakt med følgende personer:

Studenter i klasseundervisning

 • Studenter tar kontakt med faglærer/studieleder

Ansatte ved HiØ

 • Ansatte tar kontakt med nærmeste leder

De som kontaktes skal videre gi beskjed til Smittesporingsgruppen ved HiØ. De kontakter kommuneoverlegen i respektive kommune for bistand. Det er kommuneoverlegen som avgjør hvem smittesporingen gjelder og som skal i karantene.

Påvente av testing av covid- 19 og transport 

Testing av covid-19

Det er egne «korona kontor» for testing av covid-19, ring for avtale. Ta kontakt med smittesporingsgruppen for bistand

 • Fredrikstad Kommune: 69 38 11 08. Åpningstider fra kl 8.30-15 hverdager, lørdag og søndag fra kl 10-16.30.
 • Halden Kommune: 488 85 200. Åpningstider fra 9-16 hverdager, lørdag 11-14 og søndag fra 13-16. 

Påvente av transport

Benytt eget rom på campus til den syke. Benytt munnbind. Munnbind er tilgjengelig på rommene og kan hentes på servicetorgene.

 • Remmen: Stille rom A1 – 066
 • Fredrikstad: Stille rom N - 315

Rommet låses når den syke forlater rommet og faglærer/leder beskjed til Smittesporingsgruppen at rommet kan rengjøres som videre gir videre beskjed til renholdsleder.

Smittesporingsgruppen bistår den syke i påvente av transport.

Transport fra campus

 • Har du privatbil, bruker du denne. 
 • Ved bruk av privatbil for transport: Ha på munnbind i baksetet slik at man sitter diagonalt med sjåføren.
 • Bruk av taxi: Fredrikstad Taxi kjører selv om det er mistanke om korona og har egne biler. Transporten må bestilles via pasientreiser. Henvendelsen skjer til legevakta i den kommunen personen kommer fra. Telefon legevakt: 116 117
 • Reisen hjem skal ikke være med kollektivtransport.

Smittesporing

Høgskolen i Østfold har egen smittesporingsgruppe som direktør for organisasjon og tjenesteutvikling har ansvar for i samarbeid med HMS rådgiver.

Eventuell smittesporing avklares i samarbeid med kommuneoverlegen i respektive kommuner.

Høgskolen i Østfold går ut i fra gjeldende klasselister. Fadderstyret har oversikt over hvem som er i de ulike fadder grupper (ko horter). GDPR og personvern vil bli ivaretatt.

Smittesporingsgruppen bistår når den syke må vente på transport på stille rommene og eventuell kontakt for testing av korona.

Undervisningsrom/auditorier:

Oppstår akutt luftveis infeksjon i undervisningen skal vedkommende med symptomer forlate undervisningen og testes for covid-19. Det er eget rom på campus dersom den syke må vente på transport. Faglærer informerer smittesporingsgruppen. Med hensyn til smittesporing vil klasselister bli brukt. Undervisningen kan fortsette som normalt.

Foreleser kan informere de andre studentene at det er en som skal testes og at før prøvesvar foreligger skal alle utøve forsiktighet, men ikke settes i karantene. 

Karantene og isolasjon

Innreise fra rødt sone til Norge

Ved innreise fra rød sone skal man i 10 dagers karantene.

Se vedlagt link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Ved karantene og isolasjon ved mistanke om smitte

Studenter/ansatte som har påvist covid-19 eller sannsynlig smitte skal i isolasjon:

Se Folkehelseinstituttet sine nettsider for mer informasjon;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Dersom du testes for covid-19 mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon  

Studenter/ansatte med bostedsadresse i rød sone (Sverige)/dagpendlere

Vi følger Folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

Se vedlagt link: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#regler-om-karantene-og-unntak-fra-karanteneplikten-ved-ankomst-til-norge

Den som dagpendler over grensen må i tillegg ha dokumentasjon på tilknytning til Høgskolen i Østfold.

Kilde

 • Kommuneoverlegen i Halden
 • folkehelseinstituttet.no
 • Stamina Helse
 • Arbeidstilsynet
Publisert 21. aug. 2020 20:22 - Sist endret 9. sep. 2020 11:40