Informasjonsarbeid

Hvem gir informasjon:

 • Politiet har ansvar for å gi informasjon i tilknytning til større ulykker
 • Rektor har ansvar for høgskolens eksterne og interne informasjon
 • Informasjonssjef bistår rektor og HiØs kriseteam med relevant informasjon

Hvem informerer om hva:

 • Politiet informerer om ulykken, redningsarbeid, omfang/årsak, dødsfall etc.
  Hvis ulykken medfører dødsfall, er det alltid politiet som står for informasjon!
 • Rektor vurderer hvilken informasjon det kan være aktuelt å formidle forøvrig, og rådfører seg med Østfold politidistrikt om innhold og tidspunkt for info.
 • Informasjons- og kommunikasjonssjef bistår rektor, meddeler info via HiØs internettside/kriseweb, og organiserer evt. pressekonferanser som kan være aktuelle i tillegg til politiets.

Hvem skal ha informasjon:

I tillegg til mediene, skal disse ha informasjon

 • Studenter. Informasjon gis til klassen/e, HiØ kriseweb eller SMS
 • Ansatte. Informasjon gis på informasjonsmøter, HiØ kriseweb eller SMS
 • Pårørende. HiØ kriseweb og eventuelt pårørendetelefon/-senter
 • Utenriksdepartementet og Kripos v/ulykke når student/ansatt er utenlands
  Utenriksdepartementet varsles via telefon 22 24 36 00
  Kriminalpolitisentralen varsles via telefon 23 20 80 00
 • Østfold politidistrikt v/Fellesoperativ enhet 69 11 33 00 evt 02800

Organisering av informasjonstiltak:

 • Informasjons- og kommunikasjonssjef er ansvarlig for etablering av krisekommunikasjonsteam
 • Informasjons- og kommunikasjonssjef er ansvarlig for etablering av kriseweb
 • Leder for IT-drift er ansvarlig for etablering av pårørendetelefon
 • HR-direktør er ansvarlig for å etablere pårørendesenter
Publisert 16. juni 2014 17:00 - Sist endret 9. mai 2018 13:05