Kriseteam/kriseledelse

Høgskolens kriseteam består av representanter fra ledergruppen. Teamet ledes av rektor.

Høgskolens kriseledelse består av følgende roller:

  • Rektor
  • Prorektor for utdanning
  • Direktør for støttetjenester
  • Informasjonssjef
  • Direktør for organisasjons og tjenesteutvikling
  • Leder for campustjenester
  • Chief Security Offiser (CSo)

I tillegg vil kriseledelsen ha med seg loggfører.

Rektors stedfortreder i kriseledelse er direktør for støttetjenester.

Kriseledelsen vil styrkes med direktører for andre avdelinger og knytte opp annet nøkkelpersonell om situasjonen tilsier at det er behov for det.

Kontaktliste kriseledelse

Funksjon Navn Kontor Mobil
Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 69 60 88 45 47 33 59 47
Prorektor Annette Veberg Dahl 69 60 88 03 95 73 23 71
Direktør for støttetjenester Carl-Morten Gjeldnes 69 60 80 07 91 39 69 31
Informasjonssjef Tore Petter Engen 69 60 80 80 90 79 33 13
Direktør for organisasjons-
og tjenesteutvikling
Elin Corneliussen 69 60 84 18 91 00 09 27
Leder for for campustjenester Carl-Morten Gjeldnes 69 60 80 07 91 39 69 31
CSO (Chief security offiser) Lars Erik Aas 69 60 83 92 93 20 19 18
Emneord: kriseteam, beredskap, ulykke, dødsfall
Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 29. sep. 2022 10:30