Branninstruks for ansatte

Instruksen gjelder for faste og midlertidige ansatte, vikarer og gjesteforelesere. Brukere av bygget plikter å gjøre seg kjent med og følge denne.

Ved brannalarm

 1. Lukk alle dører og vinduer
 2. Gå straks ut av bygningen, BRUK IKKE HEIS
 3. Møt opp på samlingsplass og vær der til du er registrert

Når det brenner

 1. Varsle
  • Alle som befinner seg i området skal varsles
  • Bruk manuell brannmelder der det finnes
  • Meld fra til brannvesenet på tlf. 110
 2. Sørg for at alle kommer seg ut
 3. Slokke
  • Prøv å slokke fortrinnsvis med brannslange, eventuelt med håndslukkeapparat

Hold deg orientert om

 1. Rømningsveier
 2. Samlingsplass ved evakuering (Se lokale oppslag)
 3. Plassering av manuelle brannmeldere i ditt område
 4. Slokkeutstyrets plassering og virkemåte

Utfyllende branninstruks

 • Ansatte plikter å utvise størst mulig forsiktighet for å unngå at brann oppstår.
 • Det er røykeforbud på hele Høgskolen, unntatt utendørs på anviste plasser.
 • Rømningsveier må ikke blokkeres eller innsnevres.
 • Selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling.
 • Ansatte i kontorlokaler skal sørge for at de selv og naboen kommer seg ut.
 • Foreleser i undervisningslokale skal sørge for at studentene kommer seg trygt og samlet ut av bygningen, og at de som trenger assistanse, får det.
 • Det er ikke lov til å gå inn i bygget igjen før det er meldt om klart bygg fra en ansvarlig, dette gjelder også ved falske alarmer.

Studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne

Studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne har samme plikter og rettigheter som alle andre til å gjøre seg kjent med rømningsveier etc. og til å forlate bygninger og rom ved en eventuell evakuering.

Undervisningspersonale, soneansvarlige og klassetillitsvalgte har et spesielt ansvar for å sikre at studenter med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å forlate området trygt og raskt slik som øvrige studenter. Det er derfor viktig at man holder seg orientert om hvorvidt man har studenter med nedsatt funksjonsevne i sitt evakueringsområde.

Godkjent av brannvernkoordinator Halden og Fredrikstad, 11.3.2015

 

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 14. mai 2018 11:17