Brannvern

Som student eller ansatt ved HiØ har du ansvar for å sette deg inn i brannrutinene ved ditt studiested og orientere deg om rømningsveier i de arealer du oppholder deg. Ved en eventuell evakuering skal du påse at personer i nærheten av deg kommer seg trygt ut av bygningen.

Studiested Fredrikstad

Branninstrukser

Gjør deg kjent med gjeldende branninstrukser:

Andre rutiner

Sone- og byggansvarlige

Studiested Halden

Branninstrukser

Gjør deg kjent med gjeldende instrukser:

Andre rutiner

Soneansvarlige

Brannvernledere og brukerkoordinator

Det er oppnevnt brannvernledere på alle studiesteder ved Høgskolen i Østfold. Disse skal ivareta brannvernet ved hvert enkelt studiested samt være kontaktperson mot tilsynsmyndighetene. Rollen som brannvernleder oppnevnes lokalt ved hvert studiested. Der eier av bygget har oppnevnt brannvernleder skal høgskolen oppnevne en lokal brukerkoordinator som representerer Høgskolen i Østfold.

Følgende personer er oppnevnt som brannvernledere/ brukerkoordinator ved hvert enkelt studiested:

Studiested Halden

Kontakt Rolle Telefon
Jan Øystein Pedersen Stalder (Statsbygg) Brannvernsleder 401 60 935
Ann-Charlot Brandstorp Brukerkoordinator 69 60 83 73

Studiested Fredrikstad

Kontakt Rolle Telefon
Geir Bråten Brannvernleder bygg A, H, M og N 69 60 86 90
Jon Jackobsen Brannvernleder
Smia og Akademiet
69 60 86 90
Jan Lorang Brynildsen Brukerkoordinator 69 60 88 97

Brannvernsleders ansvar

  • delta ved varslet tilsyn
  • ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen
  • ha tilstrekkelig informasjon om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet
  • ha informasjon om brannvesenets innsatsmuligheter

Brukerkoordinators ansvar

  • Ivareta brukernes interesser og plikter i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, jf. brukers ansvar
  • Være leder for brukerrepresentantene i brannvernutvalget
  • Påse at brukerne utøver brukers plikter
  • Administrere brannvernet i samråd med brannvernleder
  • Gjennomføre og evaluere brannøvelser i samråd med brannvernleder
Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 20. des. 2018 14:04