Retningslinjer for soneansvarlige

Plassansvarlig (soneansvarlig) har ansvar for en definert og avgrenset del av en bygning/eiendom. Person med plassansvar skal gis opplæring som setter vedkommende i stand til å utføre oppgavene gitt under.

Plassansvarlig skal:

  • Ha kunnskap om bygningsmessige brannverntiltak, rømningsveger og alle andre brannforebyggende installasjoner
  • Være kjent med lagring av brannfarlige stoffer
  • Rapportere til eier, ved brannvernleder, alle forhold av brannvernmessig betydning slik at eier kan oppfylle sine forpliktelser etter forskriftene
  • Gi opplæring i brannvern til alle ansatte, - nyansatte og vikarer skal gis opplæring før de settes i arbeid
  • Bistå eieren, ved brannvernleder, med å holde brannverndokumentasjonen ajour
  • Kunne bruke installert slukkeredskap slik at mindre branntilløp ikke får utvikle seg
  • Påse at alle forlater bygningen ved brannalarm og kontrollere at lokalene er tømt
  • Melde fra til leder av samleplass/myndighetene om fullført evakuering

Oversikt over denne eiendommens plassansvarlige er gitt i kap. 3.4 Brannvernorganisering (IKsystem
eiendom, Statsbygg) samt i informasjonsbrosjyre om brannvern utgitt av bruker, HiØ.

revidert 15.06.2005 / J. Dahlman

Publisert 16. juni 2014 17:00 - Sist endret 9. mai 2018 13:05