Rutiner ved dødsfall og ulykker

Disse rutinene skal benyttes når en student eller ansatt dør. Ved dødsfall på høgskolen eller i tjeneste/praksis vil kriseteamet varsles.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 12. sep. 2018 12:55