Oppfølging av sykdom og eventuelt dødsfall på grunn av koronavirus

Rutinen er en presisering av høgskolens generelle rutine ved dødsfall for ansatte eller studenter.

Når en ansatt eller student dør, er det naturlig at leder for enheten informerer de ansatte og studenter om dette. Informasjonsbehovet er svært ofte stort, særlig ved plutselige dødsfall som direkte angår avdelingen/seksjonen. Både studenter og ansatte må informeres så raskt som mulig, slik at de ikke får første melding gjennom dødsannonse, presseoppslag, rykte eller ved spørsmål utenfra.

Ansatt

Ved sykdom forårsaket av koronaviruset Covid-19

 • Om mulig melder den ansatte fra til nærmeste leder om at han/hun er syk. Pårørende kan også melde fra til arbeidsgiver ved HMS-rådgiver ruth.a.lier@hiof.no
 • Studenter eller kollegaer som har vært i kontakt med vedkommende i tiden før sykdomsutbrudd, må informeres og gå i karantene for å hindre videre smitte. Hvem som skal i karantene avgjøres i samarbeid med kommuneoverlegen. Den det gjelder blir kontaktet på telefon.
 • Nærmeste leder holder kontakt med den ansatte eller dennes pårørende i sykdomsperioden. 
 • Høgskolens beredskapsteam informeres av HMS-rådgiver.   

Dødsfall

 • Ved dødsfall på grunn av Covid-19 følges den generelle rutinen når det gjelder informasjon om dødsfallet.

Minnestund

Arrangementer i forbindelse med dødsfall er sterkt berørt av myndighetenes nåværende restriksjoner. Vi fraråder ansatte og studenter å møtes fysisk, i tråd med myndighetenes bestemmelser.

 • Generelt må minnesamværet ta hensyn til den avdødes livssyn og gjøres i forståelse med de pårørende.
 • Det anbefales å finne alternative løsninger til å møtes til minnesamvær, som å opprette grupper på sosiale medier og digitale verktøy, eller benytte minnesider som begravelsesbyråene kan tilby.
 • Alternativene til minnesamvær må gjøres godt kjent blant alle ansatte og studenter. De nærmeste pårørende bør inviteres til å kunne delta dersom de ønsker det.

Student

Ved sykdom forårsaket av koronaviruset Covid-19

 • Om mulig melder studenten fra til studieleder/ vedkommende avdeling om at han/hun er syk. Pårørende kan også melde fra til høgskolen ved HMS-rådgiver ruth.a.lier@hiof.no.
 • Studenter som har vært i kontakt med vedkommende i tiden før sykdomsutbrudd, må informeres og gå i karantene for å hindre videre smitte. Hvem som skal i karantene avgjøres i samarbeid med kommuneoverlegen. Den det gjelder blir kontaktet på telefon.
 • Nærmeste studieleder holder kontakt med studenten eller dennes pårørende i sykdomsperioden.
 • Høgskolens beredskapsteam informeres av HMS-rådgiver.  

Dødsfall

Ved dødsfall på grunn av Covid-19 følges den generelle rutinen når det gjelder informasjon om dødsfallet.

Minnestund

Selv om det er godt å være sammen i en vond tid, frarådes studentene å møtes fysisk.

 • Det anbefales å finne alternative løsninger til å møtes til minnesamvær, som å opprette grupper på sosiale medier og digitale verktøy, eller benytte minnesider som begravelsesbyråene kan tilby.
 • Generelt må minnesamværet ta hensyn til den avdødes livssyn og gjøres i forståelse med de pårørende.
 • Alternativene til minnesamvær må gjøres godt kjent blant alle ansatte og studenter. De nærmeste pårørende bør inviteres til å kunne delta dersom de ønsker det.

Begravelser

Myndighetene har innført strenge smittevernstiltak. Det medfører at mange ikke får deltatt i begravelsen de gjerne skulle vært i. Flere begravelsesbyråer tilbyr nå streaming av seremonien, slik at de som ikke kan være tilstede kan delta fra hjemmet.

Aktuelle linker:

Emneord: COVID-19, Korona, dødsfall, sykdom
Publisert 2. apr. 2020 08:34 - Sist endret 2. apr. 2020 09:44