HMS

Sikkerhet og beredskap

Beredskapsplaner

Brannvern

  • Branninstrukser
  • Brannvernsledere, brukerkoordinatorer og soneansvarlige
  • Rutiner for evakuering

Arbeid på verksted og laboratorium

  • Instrukser for bruk av rom og utstyr
  • Stoffkartotek
  • Sikkerhetsinstrukser