Stoffkartotek

Hver driftsenhet har sine stoffkartotek med oversikt over helsefarlige og giftige stoffer som blir benyttet. Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert med det som faktisk finnes av kjemikalier ved driftsenheten.

Informasjonen skal være kortfattet, lett forståelig og på norsk. Driftsenheten må legge tiltrette for at studenter og ansatte som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.

Stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig for studenter og ansatte som kan komme i kontakt med farlige kjemikalier og biologisk materiale. Alle ansatte og studenter har plikt til å sette seg inn i viktige forholdsregler ved bruk av kjemikalier.

Ved høgskolen ajourholdes stoffkartoteket i Eco-online (ecoonline.no). Dette systemet administreres av IT-tjenester. Det skal foreligge en oppdatert papirutgave av alt som er registrert i Eco-online.

 

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 27. mars 2020 15:19