Laboratorium for Elektro

Disse instruksene gjelder for brukere av elektrolab.

Elkraftlaboratoriet (S302)

Instruksnr. Beskrivelse Oppdatert
E-0005 Sikkerhetsinstruks elkraftlaboratorium 12.12.2018
E-0013 Feilretting av utstyr på elektrolaboratoriene 6.1.2014

Elektroverksted S303

Instruksnr. Beskrivelse Oppdatert
E-0018 Instruks for verksted 12.12.2018

Laboratorium S306

Instruksnr. Beskrivelse Oppdatert
E-0020 Sikkerhetsinstruks Laboratorium S-306 6.1.2014
E-0019 Risikovurdering Laboratorium - S306

6.1.2014

Høyspenningslaboratoriet (S125)

Instruksnr. Utstyr Oppdatert
E-0006 Sikkerhetsinstruks for høyspenningslaboratoriet 12.12.2018
E-0008 Adgangstillatelse til høyspenningslaboratoriet 2017-10-09
E-0007 Erklæring om mottatt instruksjon, Høyspenningslaboratorium 2014-01-06
E-0012 Prøveleder for høyspenningslaboratoriet 2017-10-09
Publisert 30. nov. 2018 15:23 - Sist endret 19. des. 2018 10:29