Instrukser for studiested Fredrikstad

Studenter og ansatte er pliktig til å sette seg inn i nødvendige instruksene for sikkerhet, kjemikaliehåndtering og bruk av maskiner.

Generelle sikkerhetsinstrukser

Instruksene gjelder for alle brukere av laboratorium og verksted ved studiested Fredrikstad.

Stikkskader

Hva gjør du som ansatt eller student ved stikkskader?

Stoffkartotek

Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert med det som faktisk finnes av kjemikalier ved driftsenheten

Bioingeniør

Bioingeniør (H123 og H127)

Bygg

 • Byggverksted (S103 - S101)

Elektro

 • Elektroverksted (S303)
 • Elkraftlaboratoriet (S302)
 • Høyspenningslaboratoriet (S125)
 • Laboratorium (S306)

Kjemilaboratorium

 • Kjemilaboratorium (S308, kjemilab. H1 og N1)

Maskin og design

 • Lakkeringsrom (S120)
 • Materialprøvelab. - 3D-printing (S117)
 • Monteringsrom (S118)
 • Protolab og maskinverksted (S119)
 • Sveis og smie (S121)
 • Treverksted (S115)