Generelle sikkerhetsinstrukser

Disse sikkerhetsinstruksene gjelder for alle laboratorium og verksted ved studiested Fredrikstad.

Instruksnr. Generelt for verksteder Oppdatert
IR02 Instruks - Behandling av kjemikalier 11.12.2017
IR03 Instruks - For renholdspersonell 06.12.2017
IR06 Instruks - Bruk av håndholdte maskiner 06.12.2017
IR07 Instruks - Bruk av luftverktøy 06.12.2017
IR08 Instruks for bruk av verkstedene 13.12.2017
IR09

Instruks for bruk av verksteder og laboratorier utenom arbeidstiden

08:00-16:00

14.03.2018
IR10 Prosedyre for bruk av epoksy i lab forsøk og demonstrasjon 12.06.2018
Publisert 30. nov. 2018 14:41 - Sist endret 30. nov. 2018 14:41